اره افقی بر 1510 وات مدل JR3070CT ماکیتا | MAKITA

اره افقی بر JR3070CT

برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
 اره افقی بر شارژی مدل BJR 181 ماکیتا | MAKITA

اره افقی بر شارژی BJR 181

برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
اره افقی بر 1010 وات مدل JR3050T ماکیتا | MAKITA

اره افقی بر JR3050T

برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.