پولیش بادی 7 اینچ سوماک

پولیش 7 اینچ 2000 دور

کد محصول ST-7770
برای دریافت قیمت تماس بگیرید.
سنباده گرد بادی سوماک 4500 دور

سنباده گرد 4500 دور

کد محصول ST-7773
برای دریافت قیمت تماس بگیرید.
سنباده گرد هفتیری مستقیم SUMAKE

سنباده گرد هفتیری مستقیم

کد محصول ST-C120
برای دریافت قیمت تماس بگیرید.
سنباده لرزان 7 اینچ SUMAK

سنباده لرزان 7 اینچ

کد محصول JON-70C
برای دریافت قیمت تماس بگیرید.
سنباده لرزان 8000 دور

سنباده لرزان 8000 دور

کد محصول ST-7718
برای دریافت قیمت تماس بگیرید.
سنباده لرزان چهارگوش بادی سوماک

سنباده لرزان چهارگوش 15000 دور

کد محصول ST-7717S
برای دریافت قیمت تماس بگیرید.
سنباده نواری بادی سوماک

سنباده نواری 16000 دور

کد محصول ST-7710L
برای دریافت قیمت تماس بگیرید.
مینی کفساب بادی سوماک

مینی کفساب 5 اینچ، 11000 دور

کد محصول ST-7737
برای دریافت قیمت تماس بگیرید.
کفساب بادی 7 اینچ سوماک

کفساب بادی 7 اینچ 7000 دور

کد محصول ST-7741
برای دریافت قیمت تماس بگیرید.
کفساب بادی SP ژاپن

کفساب بادی 7 اینچ 7500 دور

کد محصول SP-1261L
برای دریافت قیمت تماس بگیرید.