پیچ گوشتی چهار سو

پیچ گوشتی چهار سو

برند : FORCE
مدل هامعرفی اجمالی محصول

بسته (عدد) C B  A شماره فنی
10 135 60 PH.0 7110
10 180 80 PH.1 7111
10 215 100 PH.2 7112
10 275 150 PH.3 7113

نمایش بیشتر