آچار فرانسه

FORCE آچار فرانسه روکش دار

از 720,000
ساخت کشور تایوان
مدل ها
تعداد
  

FORCE آچار فرانسه روکش دارشماره فنی طول (mm/inch) اندازه کارگیر کارتن/ بسته
649100A 100/4 17 25/100
649150A 150/6 24 25/100
649200A 200/8 28 25/50
649250A 250/10 33 10/30
649300A 300/12 38 10/20
649375A 375/15 51 6/12

کارتن / بسته طول (mm/inch) اندازه کارگیر شماره فنی
25/100 100/4 17 649100A
25/100 150/6 24 649150A
25/50 200/8 28 649200A
10/30 250/10 33 649250A
10/20 300/12 38 649300A
6/12 375/15 51 649375A

کارتن / بسته طول (mm/inch) اندازه کارگیر شماره فنی
25/100 100/4 17 649100A
25/100 150/6 24 649150A
25/50 200/8 28 649200A
10/30 250/10 33 649250A
10/20 300/12 38 649300A
6/12 375/15 51 649375A

کارتن / بسته طول (mm/inch) اندازه کارگیر شماره فنی
25/100 100/4 17 649100A
25/100 150/6 24 649150A
25/50 200/8 28 649200A
10/30 250/10 33 649250A
10/20 300/12 38 649300A
6/12 375/15 51 649375A

این آیتم در مدل های زیر موجود است

مدل کد تک فروشی
آچار فرانسه 4" 649100A 720,000
آچار فرانسه 6" 649150A 760,000
آچار فرانسه 8" 649200A 870,000
آچار فرانسه 10" 649250A 1,150,000
آچار فرانسه 12" 649300A 1,320,000
آچار فرانسه 15" 649375A 2,320,000
1301
  

Copy right 2015 by Abzarmal Co. | Design by

طراحی وب سایت توسط