اچار دو سر رینگ باز FORCE

FORCE آچار دو سر رینگ باز

از 120,000
ساخت کشور تایوان
مدل ها
تعداد
  

FORCE آچار دو سر رینگ باز

شماره فنی طول سایز بسته (عدد)
7510810 145 8x10 10
7511011 152 10x11 10
7511012 152 10x12 10
7511113 165 11x13 10
7511213  178   12x13   10 
7511214 178 12x14 10
7511417 210 14x17 10
7511618 210 16x18 10
7511719 210 17x19 10
7511722 230 17x22 10
7511819 210 18x19 10
7511922 233 19x22 5
7512427 265 24x27 5
7513032 285 30x32 5
7513641 350 36x41 5

بسته (عدد) طول سایز شماره فنی
10 145 8x10 7510810
10 152 9x11 7510911
10 152 10x11 7511011
10 152 10x12 7511012
10 165 11x13 7511113
10 178 12x14 7511214
10 178 13x14 7511314
10 210 14x17 7511417
10 210 16x18 7511618
10 210 17x19 7511719
10 230 17x22 7511722
10 210 18x19 7511819
5 233 19x22 7511922
5 265 24x27 7512427
5 285 30x32 7513032
5 350 36x41 7513641

این آیتم در مدل های زیر موجود است

مدل کد تک فروشی
آچار دو سر رینگ باز10*8 7510810 120,000
آچار دو سر رینگ باز11*9 7510911 120,000
آچار دو سر رینگ باز11*10 7511011 120,000
آچار دو سر رینگ باز12*10 7511012 120,000
آچار دو سر رینگ باز13*11 7511113 130,000
آچار دو سر رینگ باز13*12 7511213 150,000
آچار دو سر رینگ باز14*12 7511214 160,000
آچار دو سر رینگ باز17*14 7511417 240,000
آچار دو سر رینگ باز18*16 7511618 240,000
آچار دو سر رینگ باز19*17 7511719 250,000
آچار دو سر رینگ باز22*17 7511722 270,000
آچار دو سر رینگ باز19*18 7511819 260,000
آچار دو سر رینگ باز22*19 7511922 300,000
آچار دو سر رینگ باز27*24 7512427 380,000
آچار دو سر رینگ باز32*30 7513032 480,000

محصولی که خریده اید را به کمک آیتم های مرتبط زیر کامل نمایید

آچار دوسر رینگ s شکل
آچار دوسر رینگ s شکل
190,000
2469
  

Copy right 2015 by Abzarmal Co. | Design by

طراحی وب سایت توسط