آچار یکسر تخت یکسر رینگ FORCE

FORCE آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری

از 80,000
ساخت کشور تایوان
مدل ها
تعداد
  

FORCE آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری

شماره فنی طول سایز کارتن/بسته (عدد)
75503 90 3 20/1000
75504 96 4 20/1000
755045       
75505       
75506 106 6 10/600
75507 116 7 10/600
75508 126 8 10/600
75509 136 9 10/600
75510 146 10 10/400
75511 156 11 10/400
75512 166 12 10/300
75513 176 13 10/300
75514 186 14 10/200
75515 196 15 10/200
75516 206 16 10/200
75517 216 17 10/150
75518 226 18 10/150
75519 236 19 5/100
75520 246 20 5/100
75521 256 21 5/100
75522 266 22 5/100
75523 276 23 5/100
75524 286 24 5/50
75525 296 25 5/50
75526 306 26 5/50
75527 316 27 5/50
75528 326 28 5/50
75529 336 29 5/50
75530 346 30 5/40
75532 356 32 5/40
75533 385 33 5/20
75534 385 34 5/20
75535 410 35 5/20
75536 410 36 5/20
75538 435 38 5/20
75541 460 41 5/20
75542 460 42 5/20
75546 500 46 5/10
75548 540 48 5/10
75550 540 50 5/10
75552       
75555 560 55 5
75558 600 58 5
75560 600 60 4
75565 680 65 4
75570 680 70 4
 75575      
 75580      
 75585      
 75590      
 75595      
 755100      
 755105      

این آیتم در مدل های زیر موجود است

مدل کد تک فروشی
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری3 75503 90,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری4 75504 90,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری4.5 755045 90,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری5 75505 90,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری5.5 755055 90,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری6 75506 80,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری7 75507 80,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری8 75508 80,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری9 75509 90,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری10 75510 100,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری11 75511 100,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری12 75512 110,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری13 75513 120,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری14 75514 130,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری15 75515 140,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری16 75516 150,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری17 75517 170,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری18 75518 180,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری19 75519 200,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری20 75520 230,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری21 75521 250,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری22 75522 270,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری23 75523 280,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری24 75524 300,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری25 75525 320,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری26 75526 330,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری27 75527 370,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری28 75528 390,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری29 75529 410,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری30 75530 470,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری32 75532 490,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری33 75533 780,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری34 75534 800,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری35 75535 880,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری36 75536 950,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری38 75538 1,160,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری41 75541 1,330,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری42 75542 1,340,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری46 75546 1,770,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری48 75548 2,310,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری50 75550 2,370,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ 52 میلیمتری 75552 3,520,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری55 75555 3,640,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری58 75558 4,260,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری60 75560 4,680,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ 65 میلیمتری 75565 5,780,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ 70 میلیمتری 75570 6,040,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ 75 میلیمتری 75575 14,490,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ 80 میلیمتری 75580 15,230,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ 85 میلیمتری 75585 19,640,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ90میلیمتری 75590 19,950,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ 95 میلیمتری 75595 21,690,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ 100میلیمتری 755100 22,900,000
آچار یکسر تخت یکسر رینگ 105 میلیمتری 755105 22,900,000
2472
  

Copy right 2015 by Abzarmal Co. | Design by

طراحی وب سایت توسط