بکس بادی ژاپنی

بکس 3/8 اینچ درایو هفتیری 12 کیلوگرم

کد محصول SP-1135B
20,233,500 ریال
بکس بادی ژاپنی

بکس بادی 3/4 درایو هفتیری 129 کیلوگرم

کد محصول SP-1156TR
51,187,900 ریال
بکس بادی هفتیری SUMAKE

بکس 1 اینچ درایو دو چکش 2000 نیوتن متر

کد محصول ST-5593
75,172,000 ریال
بکس بادی هفتیری SUMAKE

بکس 3/4 هفتیری 1365 نیوتن متر حرفه ای

کد محصول ST-5578
33,117,000 ریال
بکس ا اینچ هفتیری شفت 6 اینچ سوماک

بکس ا اینچ هفتیری شفت 6 اینچ-243 کیلوگرم

کد محصول ST-5583P-6
86,331,000 ریال
بکس بادی 1 اینچ 3428 نیوتن متر سوماک

بکس بادی 1 اینچ 3428 نیوتن متر

کد محصول ST-5830 P
96,810,000 ریال
بکس بادی هفتیری سوماک

بکس بادی 1/2 درایو هفتیری 31 کیلوگرم

کد محصول ST-5540
7,350,000 ریال
بکس بادی ژاپنی

بکس بادی 1/2 درایو هفتیری 55 کیلوگرم

کد محصول SP-1140EX
22,186,500 ریال
بکس یک اینچ مستقیم SP

بکس یک اینچ مستقیم

کد محصول SP-5000 GE
149,383,500 ریال