پولیش بادی 7 اینچ سوماک

پولیش 7 اینچ 2000 دور

کد محصول ST-7770
16,750,000 ریال
سنباده گرد بادی سوماک 4500 دور

سنباده گرد 4500 دور

کد محصول ST-7773
14,540,000 ریال
سنباده گرد هفتیری مستقیم SUMAKE

سنباده گرد هفتیری مستقیم

کد محصول ST-C120
14,850,000 ریال
سنباده لرزان 7 اینچ سوماک

سنباده لرزان 7 اینچ

کد محصول JON-70C
41,310,000 ریال
سنباده لرزان 8000 دور سوماک

سنباده لرزان 8000 دور

کد محصول ST-7718
8,580,000 ریال
سنباده لرزان چهارگوش بادی سوماک

سنباده لرزان چهارگوش 15000 دور

کد محصول ST-7717S
12,340,000 ریال
سنباده نواری بادی سوماک

سنباده نواری 16000 دور

کد محصول ST-7710L
15,220,000 ریال
مینی کفساب بادی سوماک

مینی کفساب 5 اینچ، 11000 دور

کد محصول ST-7737
14,910,000 ریال
کفساب بادی 7 اینچ سوماک

کفساب بادی 7 اینچ 7000 دور

کد محصول ST-7741
34,540,000 ریال
کفساب بادی SP ژاپن

کفساب بادی 7 اینچ 7500 دور

کد محصول SP-1261L-14
51,187,500 ریال