ترکمتر تقه ای ساده FORCE

ترکمتر تقه ای ساده

کد محصول
از5,750,000 ریال
آچار ترکمتر تقه ای

ترکمتر تقه ای سری BA

کد محصول
از4,410,000 ریال
ترکمتر تقه ای هزبرن

ترکمتر تقه ای سری FD

کد محصول
از8,660,000 ریال
ترکمتر تقه ای قفل دار FORCE

ترکمتر تقه ای قفل دار

کد محصول
از8,310,000 ریال
آچار ترکمتر سری KM هزبرن

ترکمتر سری KM

کد محصول
از11,550,000 ریال
ترکمتر سری NL  صنعتی، 3000-600 نیوتن

ترکمتر سری NL صنعتی، 3000-600 نیوتن

کد محصول H709123000
147,000,000 ریال
ترکمتر صنعتی سری NS هزبرن

ترکمتر سری NS صنعتی

کد محصول
از187,400,000 ریال
ترکمتر  صنعتی سری RE هزبرن

ترکمتر صنعتی سری RE

کد محصول H70381500
97,490,000 ریال
ترکمتر/آچارهای پا کلاغی فورس

ترکمتر-آچارهای پا کلاغی

کد محصول 64704
18,180,000 ریال
جعبه ترکمتر های مخصوص و آچار چرخ 64707

جعبه ترکمترهای مخصوص و آچار چرخ

کد محصول 64707
5,764,500 ریال
زاویه سنج ترکمتر(گشتاور سنج)

زاویه سنج ترکمتر(گشتاور سنج)

کد محصول 9G1802
2,880,000 ریال