ترکمتر تقه ای ساده

ترکمتر تقه ای ساده

کد محصول
از 6,027,000 ریال
ترکمتر تقه ای قفل دار

ترکمتر تقه ای قفل دار

کد محصول
از 8,715,000 ریال
ترکمتر

ترکمتر سری BA

کد محصول
از 4,400,000 ریال
ترکمتر هزبرن

ترکمتر سری FD

کد محصول
از 11,500,000 ریال
ترکمتر سری KM هزبرن

ترکمتر سری KM

کد محصول
از 12,800,000 ریال
ترکمتر سری NS هزبرن

ترکمتر سری NS

کد محصول
از 210,000,000 ریال
ترکمتر سری RE هزبرن

ترکمتر سری RE

کد محصول 70381500
110,000,000 ریال
ترکمتر دسته پیچگوشتی هزبرن

ترکمتر سری ZD

کد محصول 700206
13,200,000 ریال
ترکمتر/آچارهای پا کلاغی

ترکمتر/آچارهای پا کلاغی

کد محصول 64704
25,441,500 ریال
جعبه ترکمتر های مخصوص و آچار چرخ 64707

جعبه ترکمترهای مخصوص و آچار چرخ

کد محصول 64707
45,580,500 ریال
زاویه سنج ترکمتر(گشتاور سنج)

زاویه سنج ترکمتر(گشتاور سنج)

کد محصول 9G1802
3,118,500 ریال