تست فشار روغن سیستم ترمز ABS

تست فشار روغن سیستم ترمز ABS

برند : FORCE

کیت شامل یک مجموعه کامل از اتصالات و ابزار آلات اندازه گیری برای آزمایش فشار روغن ترمز ABS و ترمز معمولی در وسائل نقلیه مختلف نقلیه مختلف می باشد.

مدل ها
قیمت 25,100,000 ریال