انبر قفلی c شکل

انبر قفلی c شکل

برند : FORCE
مدل ها