گروه
کاربری و ایمنی دریل بتن کن

کاربری و ایمنی دریل بتن کن

  بتن کن ابزاری که به منظور حفاری و تخریب استفاده می شود. این ابزار قابلیت چرخشی دارد و برای ضربه زدن مجهز به پیستون هستند که موجب افزایش قدرت آنها را در تخریب می شود. ابزار بتن کن می تواند سوراخ های بزرگتر را در کوتاهترین زمان ممکن ایجاد کند. ...

آشنایی با گونیا و کاربرد آنها

آشنایی با گونیا و کاربرد آنها

آشنایی با انواع گونیا و کاربرد آنها  بررسی منظور به که ابزاریگونیا صحت زوایا، خط کشی روی چوب  کنترلو درستی  می استفادهاتصالات‎ این شود.  ازابزار یک بازوی ضخیم و یک زبانه تشکیل شده  می تقسیم مختلفی انواع به و‎  آنها از یک هر به زیر در که شوند می...

کاربرد و نحوه  استفاده صحیح از انبرآلات

کاربرد و نحوه استفاده صحیح از انبرآلات

  انبرها به چه کاری می آیند؟ انبردست متشکل از دو اهرم و یک محور اتصال می باشد. این ابزار به اشکال مختلفی در بازار عرضه می شود و در کارهایی چون صنعت الکترونیک، لوله کشی،سیم کشی و... مورد استفاده قرار می گیرد.انبردست شامل مجموعه وسیعی از...