نمایش 1–12 از 67 نتیجه

نمایش 9 24 36

ترکمتر تقه ای ۱/۴ درایو ۲۵-۵ نیوتن متر سری BA هزبرن

980,000 تومان

ترکمتر تقه ای ۳/۸ درایو ۲۵-۵ نیوتن متر سری BA هزبرن

1,000,000 تومان

ترکمتر تقه ای ۳/۸ درایو ۱۱۰-۱۰ نیوتن متر سری BA هزبرن

10,600,000 تومان

ترکمتر تقه ای ۱/۲ درایو ۱۱۰-۱۰ نیوتن متر سری BA هزبرن

1,100,000 تومان

ترکمتر تقه ای ۱/۲ درایو ۲۱۰-۲۸ نیوتن متر سری BA هزبرن

1,220,000 تومان

ترکمتر تقه ای ۱/۲ درایو ۳۵۰-۵۰ نیوتن متر سری BA هزبرن

1,880,000 تومان

ترکمتر تقه ای ساده ۱/۴ درایو ۲۵-۵ نیوتن متر فورس

ترکمتر تقه ای ساده ۳/۸ درایو ۲۵-۵ نیوتن متر فورس

863,000 تومان

ترکمتر تقه ای ساده ۳/۸ درایو ۱۱۰-۱۹ نیوتن متر فورس

22,630,000 تومان

ترکمتر تقه ای ساده ۱/۲ اینچ درایو ۲۱۰-۴۲ نیوتن متر فورس

2,490,000 تومان

ترکمتر تقه ای ساده ۱/۲ اینچ درایو ۳۵۰-۷۰ نیوتن متر فورس

4,049,000 تومان

ترکمتر تقه ای ساده ۳/۴ درایو ۴۵۰-۸۰ نیوتن متر فورس

8,570,000 تومان