میخکوب بادی 30-10 میلیمتر

میخکوب بادی 30-10 میلیمتر

کد محصول F18/30
7,750,000 ریال میخکوب بادی 30-10 میلیمتر
میخکوب بادی 50-20 میلیمتر

میخکوب بادی 50-20 میلیمتر

کد محصول F16/50
15,730,000 ریال میخکوب بادی 50-20 میلیمتر
میخکوب بادی 50-20 میلیمتر

میخکوب بادی 50-20 میلیمتر

کد محصول F18/50
12,580,000 ریال میخکوب بادی 50-20 میلیمتر
میخکوب دو پایه صنعتی بادی

میخکوب دو پایه صنعتی بادی

کد محصول N-50
38,340,000 ریال میخکوب دو پایه بادی
میخکوب سر گرد بادی 90-45 میلیمتر

میخکوب سر گرد بادی 90-45 میلیمتر

کد محصول R-90 PA
73,950,000 ریال میخکوب سر گرد بادی 90-45 میلیمتر
منگنه کوب بادی

منگنه کوب بادی

کد محصول AT1225BZ
منگنه کوب بادی با فک بلند16-6 میلیمتر

منگنه کوب بادی با فک بلند16-6 میلیمتر

کد محصول LN 80/16
18,550,000 ریال منگنه کوب بادی با فک بلند16-6 میلیمتر
کارتن دوز بادی

کارتن دوز بادی

کد محصول CS3518S
21,350,000 ریال کارتن دوز بادی
کارتن دوز بادی

کارتن دوز بادی

کد محصول HCS3518S
21,350,000 ریال کارتن دوز بادی
تشک دوز بادی

تشک دوز بادی

کد محصول M66
124,200,000 ریال تشک دوز بادی