پيستولت برقي بوش

پيستولت برقي بوش

کد محصول PFS -55
برای دریافت قیمت تماس بگیرید.
بادپاش

بادپاش

کد محصول
ازبرای دریافت قیمت تماس بگیرید.
پیستوله ایربراش

پیستوله ایربراش

کد محصول SB-1108
6,510,000 ریال
پیستوله ایربراش

پیستوله ایربراش

کد محصول SB-1102
5,985,000 ریال
پیستوله برقی

پیستوله برقی

کد محصول 2660400
برای دریافت قیمت تماس بگیرید.
پیستوله رنگ پاش

پیستوله رنگ پاش

کد محصول SS-1101
10,290,000 ریال
پیستوله رنگ پاش

پیستوله رنگ پاش

کد محصول SS-1203
16,275,000 ریال
چسب گرانول

چسب گرانول

کد محصول
ازبرای دریافت قیمت تماس بگیرید.
مخزن رنگ بادی 10 لیتری اتوماتیک

مخزن رنگ بادی 10 لیتری اتوماتیک

کد محصول (AT-10A(FG
87,150,000 ریال
مخزن رنگ بادی 10 لیتری دستی

مخزن رنگ بادی 10 لیتری دستی

کد محصول AT-10M
50,715,000 ریال
مخزن رنگ بادی 20 لیتری اتوماتیک

مخزن رنگ بادی 20 لیتری اتوماتیک

کد محصول AT-20A
102,900,000 ریال
مخزن رنگ بادی 40 لیتری اتوماتیک

مخزن رنگ بادی 40 لیتری اتوماتیک

کد محصول AT-40A
115,390,000 ریال
مخزن رنگ بادی 60 لیتری اتوماتیک

مخزن رنگ بادی 60 لیتری اتوماتیک

کد محصول AT-60A
147,570,000 ریال
مخزن رنگ بادی 80 لیتری اتوماتیک

مخزن رنگ بادی 80 لیتری اتوماتیک

کد محصول AT-80A
برای دریافت قیمت تماس بگیرید.
واحد مراقبت هوا 1/4 اینچ

واحد مراقبت هوا 1/4 اینچ

کد محصول SA-2322
برای دریافت قیمت تماس بگیرید.
کمپرسور ایر براش

کمپرسور ایر براش

کد محصول MC-1103TGMVC
32,070,000 ریال