بادپاش تفنگی سوماک

بادپاش تفنگی سوماک

کد محصول ...SA-5515B
660,000 ریال SA-5515 BK تفنگی بادپاش 15 سانتی متری سوماکپیستوله ایربراش  کاسه رو سوماک

پیستوله ایربراش کاسه رو سوماک

کد محصول SB-1108
6,200,000 ریال پیستوله ایربراش کاسه زیر نازل، 0.2 میلیمتر
پیستوله ایربراش کاسه زیر سوماک

پیستوله ایربراش کاسه زیر سوماک

کد محصول SB-1102
12,000,000 ریال پیستوله ایربراش کا سه زیر نازل 0.3 میلیمتر
پیستوله رنگ پاش بادی سوماک

پیستوله رنگ پاش بادی سوماک

کد محصول SS-1101
9,800,000 ریال پیستوله رنگ پاش،کاسه رو نازل،0/8 میلیمتر
پیستوله رنگ پاش بادی کاسه رو سوماک

پیستوله رنگ پاش بادی کاسه رو سوماک

کد محصول SS-1203
15,500,000 ریال پیستوله رنگ پاش،کاسه رو نازل،1/5 میلیمتر
مخزن رنگ بادی 10 لیتری اتوماتیک

مخزن رنگ بادی 10 لیتری اتوماتیک

کد محصول (AT-10A(FG
83,000,000 ریال مخزن رنگ بادی 10 لیتری اتوماتیک
مخزن رنگ بادی 10 لیتری دستی

مخزن رنگ بادی 10 لیتری دستی

کد محصول AT-10M
48,300,000 ریال مخزن رنگ بادی 10 لیتری دستی
مخزن رنگ بادی 20 لیتری اتوماتیک

مخزن رنگ بادی 20 لیتری اتوماتیک

کد محصول AT-20A
98,000,000 ریال مخزن رنگ بادی 20 لیتری اتوماتیک
مخزن رنگ بادی 40 لیتری اتوماتیک

مخزن رنگ بادی 40 لیتری اتوماتیک

کد محصول AT-40A
109,900,000 ریال مخزن رنگ بادی 40 لیتری اتوماتیک، AT-40A
مخزن رنگ بادی 60 لیتری اتوماتیک

مخزن رنگ بادی 60 لیتری اتوماتیک

کد محصول AT-60A
140,550,000 ریال مخزن رنگ بادی 60 لیتری اتوماتیک، AT-60A
مخزن رنگ بادی 80 لیتری اتوماتیک

مخزن رنگ بادی 80 لیتری اتوماتیک

کد محصول AT-80A
151,500,000 ریال مخزن رنگ بادی 80 لیتری اتوماتیک
پمپ باد 3/5 لیتری (ایربراش)

پمپ باد 3/5 لیتری (ایربراش)

کد محصول MC-1103TGMVC
31,000,000 ریال کمپرسور ایر براش سوماک
واحد مراقبت هوا 1/4 اینچ

واحد مراقبت هوا 1/4 اینچ

کد محصول SA-2322
ناموجود
ناموجود
چسب گرانول

چسب گرانول

کد محصول


 پيستولت برقي بوش

پيستولت برقي بوش

کد محصول PFS -55
پیستوله برقی

پیستوله برقی

کد محصول 2660400