ابزارمال ارائه دهنده ابزارآلات نجاری برقی، بادی و دستی 

سری آچار آلن L شکل 11 عددی

سری آچار آلن L شکل 11 عددی

کد محصول ...5116
1,860,000 ریال سری آچار آلن 11Lعددی 5116


سری آچار آلن چاقویی 7عددی

سری آچار آلن چاقویی 7عددی

کد محصول ...5072
1,120,000 ریال سری آچار آلن چاقویی 7عددی 5072F

سری آچار آلن سر گرد 7 عددی

سری آچار آلن سر گرد 7 عددی

کد محصول ...56072
1,190,000 ریال سری آچار آلن سر گرد 7L عددی 5072LB

بکس بلند 6 و 12 پر سفید 1.2 اینچ درایو

بکس بلند 6 و 12 پر سفید 1.2 اینچ درایو

کد محصول ...54577
386,000 ریال 5457706 بکس بلند 6 و 12 پر سفید 1.2 اینچ درایو

انبر دست

انبر دست

کد محصول ...611B
2,080,000 ریال انبر دست 6.3 اینچ 611B160


پیچ گوشتی بکسی

پیچ گوشتی بکسی

کد محصول ...744250
800,000 ریال پیچ گوشتی بکسی 4 ، 74425004
پیچ گوشتی تخت بلند

پیچ گوشتی تخت بلند

کد محصول 6553065L
1,460,000 ریال پیچ گوشتی تخت بلند 6553065L
پیچگوشتی چهار سو مشتی

پیچگوشتی چهار سو مشتی

کد محصول S...711
340,000 ریال 7111S پیچگوشتی چهار سو مشتی PH.1

ست جعبه پیچگوشتی ضربه خور تخت و چهارسو 10 عددی

ست جعبه پیچگوشتی ضربه خور تخت و چهارسو 10 عددی

کد محصول H1249010H
5,200,000 ریال H1249010H پیچگوشتی ضربه خور تخت و چهارسو 10 عددی
بیت آلنی 10میلیمتر

بیت آلنی 10میلیمتر

کد محصول ...174
76,000 ریال 1743004 بیت آلنی 10میلیمتر 4


بیت دوطرف چهارسو 1.4درایو

بیت دوطرف چهارسو 1.4درایو

کد محصول ...121D
240,000 ریال بیت دوطرف چهارسو 1/4درایوPH.1*PH.2 121D12

بیت ستاره ای 10 میلیمتر

بیت ستاره ای 10 میلیمتر

کد محصول ...176
76,000 ریال 1763010 بیت ستاره ای 10 میلیمتر کوتاه T10


بیت هزار خاری 10 میلیمتر

بیت هزار خاری 10 میلیمتر

کد محصول ...178
85,000 ریال 1783005 بیت هزار خاری10 میلیمترM5

بیت دوطرف چهارسو 1.4درایو

بیت دوطرف چهارسو 1.4درایو

کد محصول ...2101
846,000 ریال 2101 بیت دوطرف چهارسو 1/4درایو PH2

جعبه بیت کوتاه و بلند 1.2 و 3.8 اینچ درایو

جعبه بیت کوتاه و بلند 1.2 و 3.8 اینچ درایو

کد محصول 4401
4,770,000 ریال جعبه بیت های کوتاه و بلند 1.2 و 3.8 اینچ درایو
ست بیت های ستاره ای کوتاه و بلند 17 عددی

ست بیت های ستاره ای کوتاه و بلند 17 عددی

کد محصول H114017
2,100,000 ریال ست بیت های ستاره ای کوتاه و بلند 17 عددی H114017
ست بیت های کوتاه و بلند 42 عددی

ست بیت های کوتاه و بلند 42 عددی

کد محصول H114042
3,950,000 ریال ست بیت های کوتاه و بلند 42 عددی H114042
بیت های هزار خار 21 عددی

بیت های هزار خار 21 عددی

کد محصول D274M
4,500,000 ریال بیت های هزار خار 21 عددی
جعبه بیت های مخصوص 6 پر 21 عددی

جعبه بیت های مخصوص 6 پر 21 عددی

کد محصول D274RM
4,800,000 ریال جعبه بیت های مخصوص 6 پر 21 عددی
دسته سوهان موج گیری صافکاری

دسته سوهان موج گیری صافکاری

کد محصول H63301
3,520,000 ریال دسته سوهان موج گیری صافکاری H63301