ابزارمال ارائه دهنده ابزارآلات نجاری برقی، بادی و دستی 

آچار آلن L

آچار آلن L

کد محصول ...764
آچار آلن 76402
70,000 ریالسری آچار آلن L شکل 11 عددی

سری آچار آلن L شکل 11 عددی

کد محصول ...5116
سری آچار آلن 11Lعددی 5116
2,240,000 ریال


سری آچار آلن سر گرد 7 عددی

سری آچار آلن سر گرد 7 عددی

کد محصول ...56072
سری آچار آلن سر گرد 7L عددی 5072LB
1,340,000 ریال

سری آچار آلن چاقویی

سری آچار آلن چاقویی

کد محصول 5076F
سری آچار آلن چاقویی 7Lعددی 5076F
1,350,000 ریال
سری آچار آلن چاقویی 7عددی

سری آچار آلن چاقویی 7عددی

کد محصول ...5072
سری آچار آلن چاقویی 7عددی 5072F
1,450,000 ریال

آچار بکس بلند 6 پر سفید 1/2 اینچ درایو

آچار بکس بلند 6 پر سفید 1/2 اینچ درایو

کد محصول ...54577
5457706 بکس بلند 6 پر سفید 1.2 اینچ درایو
520,000 ریال

انبر دست فورس

انبر دست فورس

کد محصول ...611B
انبر دست 6.3 اینچ 611B160
2,530,000 ریال


پیچ گوشتی بکسی

پیچ گوشتی بکسی

کد محصول ...744250
پیچ گوشتی بکسی 4 ، 74425004
1,120,000 ریال
پیچ گوشتی تخت بلند

پیچ گوشتی تخت بلند

کد محصول 6553065L
پیچ گوشتی تخت بلند 6553065L
1,950,000 ریال
پیچگوشتی چهار سو مشتی

پیچگوشتی چهار سو مشتی

کد محصول S...711
7111S پیچگوشتی چهار سو مشتی PH.1
460,000 ریال

ست جعبه پیچ گوشتی ضربه خور تخت و چهارسو 10 عددی

ست جعبه پیچ گوشتی ضربه خور تخت و چهارسو 10 عددی

کد محصول H1249010H
پیچ گوشتی ضربه خور تخت و چهارسو 10 عددی H1249010H
5,950,000 ریال
بیت آلنی 10میلیمتر

بیت آلنی 10میلیمتر

کد محصول ...174
1743004 بیت آلنی 10میلیمتر 4
100,000 ریال


بیت دوطرف چهارسو 1.4درایو

بیت دوطرف چهارسو 1.4درایو

کد محصول ...121D
بیت دوطرف چهارسو 1/4درایوPH.1*PH.2 121D12
330,000 ریال

بیت ستاره ای 10 میلیمتر

بیت ستاره ای 10 میلیمتر

کد محصول ...176
1763010 بیت ستاره ای 10 میلیمتر کوتاه T10
100,000 ریالبیت هزار خاری 10 میلیمتر

بیت هزار خاری 10 میلیمتر

کد محصول ...178
1783005 بیت هزار خاری10 میلیمترM5
110,000 ریال


بیت دوطرف چهارسو 1.4درایو

بیت دوطرف چهارسو 1.4درایو

کد محصول ...2101
2101 بیت دوطرف چهارسو 1/4درایو PH2
1,150,000 ریال

جعبه بیت کوتاه و بلند 1.2 و 3.8 اینچ درایو

جعبه بیت کوتاه و بلند 1.2 و 3.8 اینچ درایو

کد محصول 4401
جعبه بیت های کوتاه و بلند 1.2 و 3.8 اینچ درایو
5,140,000 ریال
ست بیت های ستاره ای کوتاه و بلند 17 عددی

ست بیت های ستاره ای کوتاه و بلند 17 عددی

کد محصول H114017
ست بیت های ستاره ای کوتاه و بلند 17 عددی H114017
2,380,000 ریال
ست بیت های کوتاه و بلند 42 عددی

ست بیت های کوتاه و بلند 42 عددی

کد محصول H114042
ست بیت های کوتاه و بلند 42 عددی H114042
4,700,000 ریال
بیت های هزار خار 21 عددی

بیت های هزار خار 21 عددی

کد محصول D274M
بیت های هزار خار 21 عددی
5,450,000 ریال