آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری

آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری

کد محصول ...755
75503 آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری3
240,000 ریال

آچار یکسر تخت یکسر رینگ کوتاه

آچار یکسر تخت یکسر رینگ کوتاه

کد محصول ...755S
8آچار یکسر تخت یکسر رینگ کوتاه 755S08
260,000 ریالآچار شلاقی

آچار شلاقی

کد محصول ...684
آچار شلاقی 8 اینچ 68408
1,350,000 ریالآچار فرانسه

آچار فرانسه

کد محصول ...649
آچار فرانسه 6 اینچ 649150
1,900,000 ریال


آچار فرانسه روکش دار

آچار فرانسه روکش دار

کد محصول 649...A
649100A آچار فرانسه 4"
2,630,000 ریال

انبر دست

انبر دست

کد محصول ...611B
انبر دست 6.3 اینچ 611B160
2,300,000 ریال


انبر دست

انبر دست

کد محصول ...H5110
انبر دست 7 اینچ H51107
850,000 ریال

سیم چین 6 اینچ سری رد بلو

سیم چین 6 اینچ سری رد بلو

کد محصول H52106
سیم چین 6 اینچ H52106
850,000 ریال
دمباریک

دمباریک

کد محصول ...610B
دمباریک 5.7 اینچ 610B145
2,240,000 ریال


دمباریک

دمباریک

کد محصول 503016 و 53108
دمباریک 6 اینچ H503016
850,000 ریال

پیچ گوشتی تخت

پیچ گوشتی تخت

کد محصول ...7130
پیچ گوشتی تخت 71303
345,000 ریال

پیچ گوشتی تخت مشتی

پیچ گوشتی تخت مشتی

کد محصول S...713
پیچ گوشتی تخت مشتی 713055S
390,000 ریال

پیچ گوشتی چهارسو

پیچ گوشتی چهارسو

کد محصول ...711
پیچ گوشتی چهار سو PH.0 7110
310,000 ریالپیچ گوشتی چهارسو بلند

پیچ گوشتی چهارسو بلند

کد محصول 65512L
پیچ گوشتی چهارسو بلند 65512L
1,600,000 ریال
پیچگوشتی چهار سو مشتی

پیچگوشتی چهار سو مشتی

کد محصول S...711
7111S پیچگوشتی چهار سو مشتی PH.1
374,000 ریال

آهن ربای تلسکوپی

آهن ربای تلسکوپی

کد محصول H61403
آهن ربای تلسکوپی
370,000 ریال
ابزار قابل انعطاف چنگکی آهنربایی

ابزار قابل انعطاف چنگکی آهنربایی

کد محصول H61404
ابزار قابل انعطاف چنگکی آهنربایی H61404
800,000 ریال
مینی کفساب بادی 5 اینچ، 11000 دور

مینی کفساب بادی 5 اینچ، 11000 دور

کد محصول ST-7737
مینی کفساب 5 اینچ، 11000 دور، ST-7737
14,500,000 ریال
کفساب بادی 7 اینچ 7000 دور

کفساب بادی 7 اینچ 7000 دور

کد محصول ST-7741
کفساب بادی 7 اینچ 7000 دور
35,000,000 ریال
کفساب بادی 7 اینچ 7500 دور

کفساب بادی 7 اینچ 7500 دور

کد محصول SP-1261L-14
کف ساب 7 اینچ 7500 دور، SP-1261L
75,800,000 ریال