فروش انواع بکس بادی سوماک و اس پی در فروشگاه آنلاین ابزارمال

 بکس 3.8 اینچ درایو هفتیری  12 کیلوگرم

بکس 3.8 اینچ درایو هفتیری 12 کیلوگرم

کد محصول SP-1135B
28,000,000 ریال بکس 3.8 اینچ درایو هفتیری 12 کیلوگرم
 بکس بادی 3.4 درایو هفتیری 129 کیلوگرم

بکس بادی 3.4 درایو هفتیری 129 کیلوگرم

کد محصول SP-1156TR
69,900,000 ریال بکس 3.4 درایو هفتیری
بکس بادی 1/2 اینچ درایو

بکس بادی 1/2 اینچ درایو

کد محصول ST-55449
15,100,000 ریال بکس بادی 1/2 اینچ درایو
بکس بادی 1/2 اینچ درایو هفتیری

بکس بادی 1/2 اینچ درایو هفتیری

کد محصول SP-1140EX
32,000,000 ریال بکس 3.8 درایو هفتیری، 12 کیلوگرم
بکس بادی 1 اینچ 3428 نیوتن متر

بکس بادی 1 اینچ 3428 نیوتن متر

کد محصول ST-5830 P
92,200,000 ریال بکس بادی 1 اینچ 3428 نیوتن متر
بکس بادی 1/2 اینچ درایو

بکس بادی 1/2 اینچ درایو

کد محصول SP-1148TRX
30,000,000 ریال بکس بادی 1/2 اینچ درایو sp
بکس بادی 1/2 درایو هفتیری 31 کیلوگرم

بکس بادی 1/2 درایو هفتیری 31 کیلوگرم

کد محصول ST-5540
7,000,000 ریال بکس 1/2 درایو هفتیری، 311 نیوتن متر،31 کیلوگرم
بکس بادی 3/4 اینچ درایو کامپوزیت

بکس بادی 3/4 اینچ درایو کامپوزیت

کد محصول SP-7150
79,000,000 ریال بکس بادی 3/4 اینچ درایو کامپوزیت
بکس 3/4  اینچ هفتیری حرفه ای

بکس 3/4 اینچ هفتیری حرفه ای

کد محصول ST-5578
34,000,000 ریال بکس 3/4 هفتیری 1365 نیوتن متر حرفه ای
بکس 1 اینچ درایو دو چکش 2000 نیوتن متر

بکس 1 اینچ درایو دو چکش 2000 نیوتن متر

کد محصول ST-5593
78,000,000 ریال بکس 1 اینچ درایو دو چکش 2000 نیوتن متر
بکس بادی ا اینچ هفتیری شفت 6 اینچ، 243 کیلوگرم

بکس بادی ا اینچ هفتیری شفت 6 اینچ، 243 کیلوگرم

کد محصول ST-5583P-6
81,000,000 ریال بکس ا اینچ هفتیری شفت 6 اینچ، 243 کیلوگرم
بکس یک اینچ مستقیم

بکس یک اینچ مستقیم

کد محصول SP-5000 GE
162,000,000 ریال بکس یک اینچ مستقیم، SP-5000 GE
بکس 1اینچ مستقيم شفت 6اینچ حرفه ای

بکس 1اینچ مستقيم شفت 6اینچ حرفه ای

کد محصول ST-5598-6
165,900,000 ریال بکس 1اینچ مستقيم شفت 6اینچ، 4472 نیوتن متر حرفه ای