پولیش بادی 7 اینچ سوماک

پولیش 7 اینچ 2000 دور

کد محصول ST-7770
16,800,000 ریال
سنباده گرد بادی سوماک 4500 دور

سنباده گرد 4500 دور

کد محصول ST-7773
14,700,000 ریال
سنباده گرد هفتیری مستقیم SUMAKE

سنباده گرد هفتیری مستقیم

کد محصول ST-C120
15,225,000 ریال
سنباده لرزان 7 اینچ سوماک

سنباده لرزان 7 اینچ

کد محصول JON-70C
41,320,000 ریال
سنباده لرزان 8000 دور سوماک

سنباده لرزان 8000 دور

کد محصول ST-7718
8,925,000 ریال
سنباده لرزان چهارگوش بادی سوماک

سنباده لرزان چهارگوش 15000 دور

کد محصول ST-7717S
12,600,000 ریال
سنباده نواری بادی سوماک

سنباده نواری 16000 دور

کد محصول ST-7710L
16,275,000 ریال
مینی کفساب بادی سوماک

مینی کفساب 5 اینچ، 11000 دور

کد محصول ST-7737
15,225,000 ریال
کفساب بادی 7 اینچ سوماک

کفساب بادی 7 اینچ 7000 دور

کد محصول ST-7741
34,540,000 ریال