آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری

آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری

کد محصول ...755
75503 آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری3
290,000 ریال

آچار یکسر تخت یکسر رینگ اینچی

آچار یکسر تخت یکسر رینگ اینچی

کد محصول ...755
5.32 آچار یکسر تخت یکسر رینگ اینچی 7555.32
380,000 ریال
آچار یکسر تخت یکسر رینگ کوتاه

آچار یکسر تخت یکسر رینگ کوتاه

کد محصول ...755S
8آچار یکسر تخت یکسر رینگ کوتاه 755S08
320,000 ریالآچار فرانسه

آچار فرانسه

کد محصول ...649
آچار فرانسه 6 اینچ 649150
2,300,000 ریال


انبر دست فورس

انبر دست فورس

کد محصول ...611B
انبر دست 6.3 اینچ 611B160
2,530,000 ریال


انبر دست هزبرن

انبر دست هزبرن

کد محصول ...H511
انبر دست 7 اینچ H51107
900,000 ریال

سیم چین 6 اینچ سری رد بلو

سیم چین 6 اینچ سری رد بلو

کد محصول H52106
سیم چین 6 اینچ H52106
900,000 ریال
سیم چین 7 اینچ کله گاوی سری رد بلو

سیم چین 7 اینچ کله گاوی سری رد بلو

کد محصول H52207
سیم چین 7 اینچ کله گاوی سری رد بلو H52207
1,000,000 ریال
سیم چین مینی(الکتریکی) 4 اینچ سری رد بلو

سیم چین مینی(الکتریکی) 4 اینچ سری رد بلو

کد محصول H52304
سیم چین مینی(الکتریکی) 4 اینچ سری رد بلو
520,000 ریال
انبر دم باریک

انبر دم باریک

کد محصول ...610B
دم باریک 5.7 اینچ مدل 610B145
2,470,000 ریال


دم باریک 6 و 8 اینچ هزبرن

دم باریک 6 و 8 اینچ هزبرن

کد محصول ...H531
دم باریک 6 اینچ H53106
520,000 ریال

پیچ گوشتی تخت

پیچ گوشتی تخت

کد محصول ...7130
پیچ گوشتی تخت 71303
420,000 ریال

پیچ گوشتی چهارسو

پیچ گوشتی چهارسو

کد محصول ...711
پیچ گوشتی چهار سو PH.0 7110
380,000 ریالانبر کلاغی

انبر کلاغی

کد محصول ...613
انبر کلاغی 8 اینچ 613200
1,980,000 ریال