فروشگاه ابزارمال ارائه دهنده انواع چکش های بادی

چکش تخریب بادی  با قلم 6 پر

چکش تخریب بادی با قلم 6 پر

کد محصول ST-2201 H
35,800,000 ریال
چکش تخریب بادی سوماک

چکش تخریب بادی 1.5 کیلوگرم

کد محصول ST-2310H
3,540,000 ریال
چکش تخریب بتن کن بادی سوماک

چکش تخریب بتن کن

کد محصول ST-2603
179,550,000 ریال
چکش تخریب بادی SP

چکش تخریب کیفی 1.65 کیلوگرم

کد محصول SP-1410K
24,150,000 ریال
چکش تخریب کیفی با قلم 6 پر سوماک

چکش تخریب کیفی با قلم 6 پر

کد محصول ST-2212 K/H
برای دریافت قیمت تماس بگیرید.