فروشگاه اینترنتی ابزارمال ارائه دهنده انواع چکش های تخریب بادی

چکش تخریب بادی  با قلم 6 پر

چکش تخریب بادی با قلم 6 پر

کد محصول ST-2201 H
34,100,000 ریال
چکش تخریب بادی سوماک

چکش تخریب بادی 1.5 کیلوگرم سوماک

کد محصول ST-2310H
3,380,000 ریال
چکش تخریب بتن کن بادی سوماک

چکش تخریب بتن کن سوماک

کد محصول ST-2603
171,000,000 ریال
چکش تخریب بادی SP

چکش تخریب کیفی 1.65 کیلوگرم

کد محصول SP-1410K
23,000,000 ریال
چکش تخریب کیفی با قلم 6 پر سوماک

چکش تخریب کیفی سوماک با قلم 6 پر

کد محصول ST-2212 K/H
8,200,000 ریال