ابزار هواگیری سیستم ترمز

ابزار هواگیری سیستم ترمز

کد محصول 9B3501
5,480,000 ریال
انبر کاپشو حرفه ای سوماک

انبر کاپشو حرفه ای

کد محصول ST-66717
39,200,000 ریال
بالانسر بادی سوماک

بالانسر 600 گرم الی 1.5 کیلو گرم

کد محصول SA-2203
2,436,000 ریال
پانچ بادی سوماک

پانچ بادی

کد محصول ST-6652
برای دریافت قیمت تماس بگیرید.
کمپرسور ایر براش سوماک

پمپ باد 3/5 لیتری (ایربراش)

کد محصول MC-1103TGMVC
31,000,000 ریال
درجه باد هفتیری اتوموبیل سوماک

درجه باد هفتیری اتوموبیل

کد محصول SA-6600A
3,045,000 ریال
گریس پمپ بادی سوماک

گریس پمپ بادی 400 سی سی

کد محصول ST-6637 C
6,825,000 ریال
واحد مراقبت هوا 1/4 اینچ

واحد مراقبت هوا 1/4 اینچ

کد محصول SA-2322
برای دریافت قیمت تماس بگیرید.
واحد مراقبت هوا

واحد مراقبت هوا 3/4 اینچ حرفه ای

کد محصول SA-2260A
12,650,000 ریال
واحد مراقبت هوا 3/4 اینچ صنعتی سوماک

واحد مراقبت هوا 3/4 اینچ صنعتی

کد محصول AS-2260
39,950,000 ریال
کمپرسور هوای نیوایر 24 لیتر

کمپرسور هوای نیوایر 24 لیتر

کد محصول FC2/24
17,000,000 ریال
کمپرسور هوای نیوایر 50 لیتر

کمپرسور هوای نیوایر 50 لیتر

کد محصول FC2/50
18,000,000 ریال