زاویه سنج ترکمتر 1/2 اینچ درایو FORCE

زاویه سنج ترکمتر 1/2 اینچ درایو FORCE

کد محصول 9G1802
زاویه سنج ترکمتر(گشتاور سنج) 9G1802
6,110,000 ریال
زاویه سنج ترکمتر 1/2 اینچ درایو DANACO

زاویه سنج ترکمتر 1/2 اینچ درایو DANACO

کد محصول D04J1073
گشتاور سنج D04J1073
1,350,000 ریال
زاویه سنج ترکمتر 1/2 اینچ درایو مگنتی DANA PLUS

زاویه سنج ترکمتر 1/2 اینچ درایو مگنتی DANA PLUS

کد محصول D04Z0018
ابزار گشتاور سنج "1/2 درایو مگنتی Dana plus
4,500,000 ریال
زاویه سنج ترکمتر 3/4 اینچ درایو مگنتی DANA PLUS

زاویه سنج ترکمتر 3/4 اینچ درایو مگنتی DANA PLUS

کد محصول D04Z0027
ابزار گشتاور سنج 3/4 اینچ درایو مگنتی Dana plus
7,950,000 ریال
تبدیل یدکی ترکمتر (18*14) به (12*9) Hezburn

تبدیل یدکی ترکمتر (18*14) به (12*9) Hezburn

کد محصول H78041418
تبدیل یدکی ترکمتر (18*14) به (12*9) 78041418
3,750,000 ریال
تبدیل یدکی ترکمتر(12*9) به (18*14) Hezburn

تبدیل یدکی ترکمتر(12*9) به (18*14) Hezburn

کد محصول H78040912
تبدیل یدکی ترکمتر(12*9) به (18*14) 78040912
3,200,000 ریال
کلگی ترکمتر ثابت درایو"1/2 (18*14) Hezburn

کلگی ترکمتر ثابت درایو"1/2 (18*14) Hezburn

کد محصول H780341418
کلگی ترکمتر ثابت درایو"1/2 (18*14) 780341418
2,550,000 ریال
کلگی ترکمتر ثابت درایو"3/8 (12*9) Hezburn

کلگی ترکمتر ثابت درایو"3/8 (12*9) Hezburn

کد محصول H780330912
کلگی ترکمتر ثابت درایو"3/8 (12*9) 780330912
2,250,000 ریال
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (12*9) مینی Hezburn

کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (12*9) مینی Hezburn

کد محصول H780240912s
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (12*9) مینی 7802409
2,450,000 ریال
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (18*14) Hezburn

کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (18*14) Hezburn

کد محصول H780241418
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (18*14) 780241418
3,000,000 ریال
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (18*14) مینی Hezburn

کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (18*14) مینی Hezburn

کد محصول H780241418s
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (18*14) مینی 780241
3,200,000 ریال
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"3/8 (12*9) Hezburn

کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"3/8 (12*9) Hezburn

کد محصول H780230912
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"3/8 (12*9) 780230912
2,200,000 ریال
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"3/8 (12*9) مینی Hezburn

کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"3/8 (12*9) مینی Hezburn

کد محصول H780230912s
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"3/8 (12*9) مینی 7802309
2,350,000 ریال