فروشگاه اینترنتی ابزارمال ارائه دهنده انواع بیت(سری پیچ گوشتی)، جعبه بیت و سری بیت در سایز و مدل های متنوع. با امکان ارسال به تمام نقاط ایران

بیت آلنی 10میلیمتر

بیت آلنی 10میلیمتر

کد محصول ...174
1743004 بیت آلنی 10میلیمتر 4
بیت تخت 1.4 اینچ درایو

بیت تخت 1.4 اینچ درایو

کد محصول ....123
12325055 بیت تخت 1.4 اینچ درایو 5.5
بیت چهارسو 1.4 اینچ درایو

بیت چهارسو 1.4 اینچ درایو

کد محصول ....121
121252 بیت چهارسو 1.4 اینچ درایو
بیت دوطرف تخت 1.4 درایو

بیت دوطرف تخت 1.4 درایو

کد محصول ....123D0
بیت دوطرف تخت 1/4درایو4*3میلی متر 123D0304

بیت دوطرف چهارسو 1.4درایو

بیت دوطرف چهارسو 1.4درایو

کد محصول ...121D
بیت دوطرف چهارسو 1/4درایوPH.1*PH.2 121D12

بیت ستاره ای 10 میلیمتر

بیت ستاره ای 10 میلیمتر

کد محصول ...176
1763010 بیت ستاره ای 10 میلیمتر کوتاه T10بیت هزار خاری 10 میلیمتر

بیت هزار خاری 10 میلیمتر

کد محصول ...178
1783005 بیت هزار خاری10 میلیمترM5


بیت دوطرف چهارسو 1.4درایو

بیت دوطرف چهارسو 1.4درایو

کد محصول ...2101
2101 بیت دوطرف چهارسو 1/4درایو PH2

سری بیت آلنی با دسته  L شکل 1/4 اینچ درایو

سری بیت آلنی با دسته L شکل 1/4 اینچ درایو

کد محصول 2081B
سری بیت آلنی با دسته L شکل 1/4 اینچ درایو 2081B
سری بیت ستاره ای دسته L شکل 1/4 اینچ درایو

سری بیت ستاره ای دسته L شکل 1/4 اینچ درایو

کد محصول 2081D
ناموجود
ناموجود
سری بیت ستاره ای 1/4 اینچ 11 عددی

سری بیت ستاره ای 1/4 اینچ 11 عددی

کد محصول 21113
سری بیت ستاره ای 1/4 اینچ 11 عددی مدل 21113
جعبه بیت آلنی کوتاه و بلند 1/2اینچ درایو

جعبه بیت آلنی کوتاه و بلند 1/2اینچ درایو

کد محصول 4155
جعبه بیت آلنی کوتاه و بلند 1/2اینچ درایو 4155
جعبه بیت کوتاه و بلند 1.2 و 3.8 اینچ درایو

جعبه بیت کوتاه و بلند 1.2 و 3.8 اینچ درایو

کد محصول 4401
ناموجود
ناموجود