تبدیل

تبدیل

کد محصول ...809
154,000 ریال تبدیل3/8به1/2 80934


تبدیل فشار قوی ساچمه دار

تبدیل فشار قوی ساچمه دار

کد محصول 809...MPB
210,000 ریال تبدیل فشار قوی ساچمه دار3/8به1/4 80932MPBتبدیل یدکی ترکمتر (18*14) به (12*9)

تبدیل یدکی ترکمتر (18*14) به (12*9)

کد محصول H78041418
1,980,000 ریال تبدیل یدکی ترکمتر (18*14) به (12*9) 78041418
تبدیل یدکی ترکمتر(12*9) به (18*14)

تبدیل یدکی ترکمتر(12*9) به (18*14)

کد محصول H78040912
1,720,000 ریال تبدیل یدکی ترکمتر(12*9) به (18*14) 78040912
کلگی ترکمتر ثابت درایو"1/2 (18*14)

کلگی ترکمتر ثابت درایو"1/2 (18*14)

کد محصول H780341418
1,750,000 ریال کلگی ترکمتر ثابت درایو"1/2 (18*14) 780341418
کلگی ترکمتر ثابت درایو"3/8 (12*9)

کلگی ترکمتر ثابت درایو"3/8 (12*9)

کد محصول H780330912
1,500,000 ریال کلگی ترکمتر ثابت درایو"3/8 (12*9) 780330912
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (12*9) مینی

کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (12*9) مینی

کد محصول H780240912s
1,700,000 ریال کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (12*9) مینی 7802409
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (18*14)

کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (18*14)

کد محصول H780241418
2,050,000 ریال کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (18*14) 780241418
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (18*14) مینی

کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (18*14) مینی

کد محصول H780241418s
2,250,000 ریال کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (18*14) مینی 780241
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"3/8 (12*9)

کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"3/8 (12*9)

کد محصول H780230912
1,550,000 ریال کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"3/8 (12*9) 780230912
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"3/8 (12*9) مینی

کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"3/8 (12*9) مینی

کد محصول H780230912s
1,650,000 ریال کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"3/8 (12*9) مینی 7802309