تبدیل

تبدیل

کد محصول ...809
تبدیل1/4به3/8 80923
100,000 ریال
تبدیل فشار قوی ساچمه دار

تبدیل فشار قوی ساچمه دار

کد محصول 809...MPB
تبدیل فشار قوی ساچمه دار3/8به1/4 80932MPB
240,000 ریالتبدیل یدکی ترکمتر (18*14) به (12*9)

تبدیل یدکی ترکمتر (18*14) به (12*9)

کد محصول H78041418
تبدیل یدکی ترکمتر (18*14) به (12*9) 78041418
2,100,000 ریال
تبدیل یدکی ترکمتر(12*9) به (18*14)

تبدیل یدکی ترکمتر(12*9) به (18*14)

کد محصول H78040912
تبدیل یدکی ترکمتر(12*9) به (18*14) 78040912
1,800,000 ریال
کلگی ترکمتر ثابت درایو"1/2 (18*14)

کلگی ترکمتر ثابت درایو"1/2 (18*14)

کد محصول H780341418
کلگی ترکمتر ثابت درایو"1/2 (18*14) 780341418
1,750,000 ریال
کلگی ترکمتر ثابت درایو"3/8 (12*9)

کلگی ترکمتر ثابت درایو"3/8 (12*9)

کد محصول H780330912
کلگی ترکمتر ثابت درایو"3/8 (12*9) 780330912
1,500,000 ریال
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (12*9) مینی

کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (12*9) مینی

کد محصول H780240912s
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (12*9) مینی 7802409
1,700,000 ریال
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (18*14)

کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (18*14)

کد محصول H780241418
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (18*14) 780241418
2,050,000 ریال
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (18*14) مینی

کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (18*14) مینی

کد محصول H780241418s
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (18*14) مینی 780241
2,250,000 ریال
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"3/8 (12*9)

کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"3/8 (12*9)

کد محصول H780230912
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"3/8 (12*9) 780230912
1,550,000 ریال
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"3/8 (12*9) مینی

کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"3/8 (12*9) مینی

کد محصول H780230912s
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"3/8 (12*9) مینی 7802309
1,650,000 ریال