فروشگاه ابزارمال ارائه دهنده متنوع ترین ست ها و جعبه  بکس های درجه یک ساده و فشار قوی همرا با متعلقات درایو.

آلن بکسی فشار قوی FORCE

آلن بکسی فشار قوی 1.2 درایو

کد محصول ...244060
از550,000 ریال
بکس بلند فشار قوی1/2 درایو فورس

بکس بلند فشار قوی 1.2 درایو 6 پر

کد محصول ...44585
از490,000 ریال
بکس بلند قشار قوی 1 درایو فورس

بکس بلند فشار قوی 1اینچ درایو 6 پر

کد محصول ...485100
از1,720,000 ریال
بکس بلند فشار قوی 3/4 درایو فورس

بکس بلند فشار قوی 3.4 درایو 6 پر

کد محصول ...465100
از1,280,000 ریال
بکس بلند فشار قوی 3/8 درایو فورس

بکس بلند فشار قوی 3.8 درایو 6 پر

کد محصول ...43563
از1,250,000 ریال
بکس ستاره ای کوتاه 1/2 درایو فورس

بکس ستاره ای کوتاه 1.2 درایو

کد محصول ...546
از260,000 ریال
آچار بکس

بکس کوتاه 1.2 درایو 6 پر

کد محصول ...545
از150,000 ریال
بکس کوتاه 1 درایو 12 پر فورس

بکس کوتاه 1اینچ درایو 12 پر

کد محصول ...589
از1,350,000 ریال
آچار بکس کوتاه

بکس کوتاه 3.4 درایو 12 پر

کد محصول ...569
از630,000 ریال
بکس کوتاه 3/4 درایو  فورس

بکس کوتاه 3.4 درایو 6 پر

کد محصول ...565
از630,000 ریال
بکس کوتاه فشار قوی 1 درایو فورس

بکس کوتاه فشار قوی 1 درایو 6 پر

کد محصول ...485
از720,000 ریال
بکس کوتاه فشار قوی 1.1/2 درایو

بکس کوتاه فشار قوی 1.1/2 درایو

کد محصول ...4125
از20,359,500 ریال
تورکس بکسی فشار قوی 1/2 درایو  FORCE

تورکس بکسی فشار قوی 1.2 درایو

کد محصول ...246060
از550,000 ریال
تورکس بکسی فوق بلند 1.2 درایو T52

تورکس بکسی فوق بلند 1.2 درایو T52

کد محصول D4T52
930,000 ریال
جعبه آلن بکسی 1.2درایو  FORCE

جعبه آلن بکسی 1.2درایو

کد محصول 4091
3,430,000 ریال
جعبه بکس  1.4 اینچ درایو 32 عددی HEZBURN

جعبه بکس 1/4 اینچ درایو 32 عددی

کد محصول H1225232
4,950,000 ریال
جعبه بکس 1 اینج درایو   FORCE

جعبه بکس 1 اینچ درایو

کد محصول 8211
88,000,000 ریال
جعبه بکس 1.2 اینچ درایو  FORCE

جعبه بکس 1.2 اینچ درایو

کد محصول 4245M
9,800,000 ریال
جعبه بکس 1.2اینچ درایو ، 24 عددی  HEZBURN

جعبه بکس 1.2اینچ درایو، 24 عددی

کد محصول H1124524
7,750,000 ریال
جعبه بکس 1.4 درایو   FORCE

جعبه بکس 1.4 درایو

کد محصول ...2203M
از3,150,000 ریال