فروشگاه ابزارمال ارائه دهنده متنوع ترین ست ها و جعبه  بکس های درجه یک ساده و فشار قوی همرا با متعلقات درایو.

آلن بکسی فشار قوی FORCE

آلن بکسی فشار قوی 1.2 درایو

کد محصول
ازبرای دریافت قیمت تماس بگیرید.
بکس بلند فشار قوی1/2 درایو فورس

بکس بلند فشار قوی 1.2 درایو 6 پر

کد محصول
ازبرای دریافت قیمت تماس بگیرید.
بکس بلند قشار قوی 1 درایو فورس

بکس بلند فشار قوی 1اینچ درایو 6 پر

کد محصول
ازبرای دریافت قیمت تماس بگیرید.
بکس بلند فشار قوی 3/4 درایو فورس

بکس بلند فشار قوی 3.4 درایو 6 پر

کد محصول
ازبرای دریافت قیمت تماس بگیرید.
بکس بلند فشار قوی 3/8 درایو فورس

بکس بلند فشار قوی 3.8 درایو 6 پر

کد محصول
ازبرای دریافت قیمت تماس بگیرید.
بکس ستاره ای کوتاه 1/2 درایو فورس

بکس ستاره ای کوتاه 1.2 درایو

کد محصول
ازبرای دریافت قیمت تماس بگیرید.
بکس کوتاه 1 درایو 12 پر فورس

بکس کوتاه 1 درایو 12 پر

کد محصول
ازبرای دریافت قیمت تماس بگیرید.
بکس-کوتاه-شش-گوش FORCE

بکس کوتاه 1.2 درایو 6 پر

کد محصول
ازبرای دریافت قیمت تماس بگیرید.
بکس-کوتاه-سفید-12-پر FORCE

بکس کوتاه 3.4 درایو 12 پر

کد محصول
ازبرای دریافت قیمت تماس بگیرید.
بکس کوتاه 3/4 درایو  فورس

بکس کوتاه 3.4 درایو 6 پر

کد محصول
ازبرای دریافت قیمت تماس بگیرید.
بکس کوتاه فشار قوی 1 درایو فورس

بکس کوتاه فشار قوی 1 درایو 6 پر

کد محصول
ازبرای دریافت قیمت تماس بگیرید.
بکس کوتاه فشار قوی 1.1/2 درایو

بکس کوتاه فشار قوی 1.1/2 درایو

کد محصول
از20,359,500 ریال
تورکس بکسی فشار قوی 1/2 درایو  FORCE

تورکس بکسی فشار قوی 1.2 درایو

کد محصول
ازبرای دریافت قیمت تماس بگیرید.
تورکس بکسی فوق بلند 1.2 درایو T52

تورکس بکسی فوق بلند 1.2 درایو T52

کد محصول D4T52
برای دریافت قیمت تماس بگیرید.
جعبه آلن بکسی 1.2درایو  FORCE

جعبه آلن بکسی 1.2درایو

کد محصول 4091
برای دریافت قیمت تماس بگیرید.
جعبه بکس  1.4 اینچ درایو 32 عددی HEZBURN

جعبه بکس 1/4 اینچ درایو 32 عددی

کد محصول H1225232
برای دریافت قیمت تماس بگیرید.
جعبه بکس 1 اینج درایو   FORCE

جعبه بکس 1 اینچ درایو

کد محصول 8211
برای دریافت قیمت تماس بگیرید.
جعبه بکس 1.2 اینچ درایو  FORCE

جعبه بکس 1.2 اینچ درایو

کد محصول 4245M
برای دریافت قیمت تماس بگیرید.
جعبه بکس 1.2اینچ درایو ، 24 عددی  HEZBURN

جعبه بکس 1.2اینچ درایو، 24 عددی

کد محصول H1124524
برای دریافت قیمت تماس بگیرید.
جعبه بکس 1.4 درایو   FORCE

جعبه بکس 1.4 درایو

کد محصول
ازبرای دریافت قیمت تماس بگیرید.