فروشگاه ابزارمال ارائه دهنده متنوع ترین ست ها و جعبه  بکس های درجه یک ساده و فشار قوی همرا با متعلقات درایو.

آلن بکسی فشار قوی 1.2 درایو

آلن بکسی فشار قوی 1.2 درایو

کد محصول ...244060
آلن بکسی فشار قوی 1/2 درایو 24406004
600,000 ریال

جعبه آلن بکسی 1.2درایو

جعبه آلن بکسی 1.2درایو

کد محصول 4091
جعبه آلن بکسی 1/2درایو 8عددی
3,680,000 ریال
سری آلن بکسی فشار قوی 1/2 درایو

سری آلن بکسی فشار قوی 1/2 درایو

کد محصول 4077
سری آلن بکسی فشار قوی 1/2 درایو 4077
4,380,000 ریال
تورکس بکسی فوق بلند 1.2 درایو T52

تورکس بکسی فوق بلند 1.2 درایو T52

کد محصول D4T52
تورکس بکسی فوق بلند 1/2 درایو T52
1,100,000 ریال
بکس بلند فشار قوی 1.2 درایو 6 پر

بکس بلند فشار قوی 1.2 درایو 6 پر

کد محصول ...44585
4458506 بکس بلند فشار قوی1/2 درایو 6
525,000 ریال
بکس بلند فشار قوی 1اینچ درایو 6 پر

بکس بلند فشار قوی 1اینچ درایو 6 پر

کد محصول ...485100
48510024 بکس بلند قشار قوی 1 درایو24mm
1,880,000 ریال

بکس کوتاه 1.2 درایو 6 پر

بکس کوتاه 1.2 درایو 6 پر

کد محصول ...545
54506 بکس کوتاه 1/2 درایو شش گوش 6mm
160,000 ریال
بکس بلند فشار قوی 3.4 درایو 6 پر

بکس بلند فشار قوی 3.4 درایو 6 پر

کد محصول ...465100
46510019 بکس بلند فشار قوی 3/4 درایو19mm
1,400,000 ریالبکس بلند فشار قوی 3.8 درایو 6 پر

بکس بلند فشار قوی 3.8 درایو 6 پر

کد محصول ...43563
4356308 بکس بلند فشار قوی 3/8 درایو 8
300,000 ریال


بکس ستاره ای کوتاه 1.2 درایو

بکس ستاره ای کوتاه 1.2 درایو

کد محصول ...546
54608 بکس ستاره ای کوتاه 1/2 درایو E8
280,000 ریال

بکس کوتاه 1اینچ درایو 12 پر

بکس کوتاه 1اینچ درایو 12 پر

کد محصول ...589
58935 بکس کوتاه 1 درایو 12 پر 35mm
1,450,000 ریال
بکس کوتاه 3.4 درایو 12 پر

بکس کوتاه 3.4 درایو 12 پر

کد محصول ...569
56919 بکس کوتاه 3/4 درایو 12 پر 19mm
675,000 ریال

بکس کوتاه 3.4 درایو 6 پر

بکس کوتاه 3.4 درایو 6 پر

کد محصول ...565
56519 بکس کوتاه 3/4 درایو 19mm
675,000 ریال
بکس کوتاه فشار قوی 1 درایو 6 پر

بکس کوتاه فشار قوی 1 درایو 6 پر

کد محصول ...485
48519 بکس کوتاه فشار قوی 1 درایو19mm
1,370,000 ریال

بکس کوتاه فشار قوی 1.1/2 درایو

بکس کوتاه فشار قوی 1.1/2 درایو

کد محصول ...4125
بکس کوتاه فشار قوی 1.1/2 درایو41mm 412541جعبه بکس بلند 1.2اینچ درایو 14عددی

جعبه بکس بلند 1.2اینچ درایو 14عددی

کد محصول 4143
جعبه بکس بلند 1.2اینچ درایو 14عددی 4143
8,630,000 ریال
جعبه بکس ستاره ای 1.2 درایو 9عددی

جعبه بکس ستاره ای 1.2 درایو 9عددی

کد محصول 4093
جعبه بکس ستاره ای 1.2 درایو 9عددی
3,360,000 ریال
یونیورسال فشار قوی

یونیورسال فشار قوی

کد محصول 80541MPP
یونیورسال فشار قوی1/2 درایو 80541MPP
890,000 ریال
تورکس بکسی فشار قوی 1.2 درایو

تورکس بکسی فشار قوی 1.2 درایو

کد محصول ...246060
تورکس بکسی فشار قوی 1/2 درایو T20 24606020
600,000 ریال