فروشگاه اینترنتی ابزارمال ارائه دهنده متنوع ترین انواع آچار بکس دستی، بادی و شارژی

آلن بکسی فشار قوی 1.2 درایو

آلن بکسی فشار قوی 1.2 درایو

کد محصول ...244060
600,000 ریال آلن بکسی فشار قوی 1/2 درایو 24406004

جعبه آلن بکسی 1.2درایو

جعبه آلن بکسی 1.2درایو

کد محصول 4091
3,680,000 ریال جعبه آلن بکسی 1/2درایو 8عددی
سری آلن بکسی فشار قوی 1/2 درایو

سری آلن بکسی فشار قوی 1/2 درایو

کد محصول 4077
4,380,000 ریال سری آلن بکسی فشار قوی 1/2 درایو 4077
تورکس بکسی فوق بلند 1.2 درایو T52

تورکس بکسی فوق بلند 1.2 درایو T52

کد محصول D4T52
1,100,000 ریال تورکس بکسی فوق بلند 1/2 درایو T52
سری تورکس بکسی فشار قوی 1/2 درایو

سری تورکس بکسی فشار قوی 1/2 درایو

کد محصول 4078
4,380,000 ریال سری تورکس بکسی فشار قوی 1/2 درایو 4078
سری تورکس بکسی فشار قوی 1/2درایو

سری تورکس بکسی فشار قوی 1/2درایو

کد محصول 4108
8,350,000 ریال سری تورکس بکسی فشار قوی 1/2درایو 4108
بکس بلند فشار قوی 1.2 درایو 6 پر

بکس بلند فشار قوی 1.2 درایو 6 پر

کد محصول ...44585
525,000 ریال 4458506 بکس بلند فشار قوی1/2 درایو 6
بکس بلند فشار قوی 1اینچ درایو 6 پر

بکس بلند فشار قوی 1اینچ درایو 6 پر

کد محصول ...485100
1,880,000 ریال 48510024 بکس بلند قشار قوی 1 درایو24mm

بکس کوتاه 1.2 درایو 6 پر

بکس کوتاه 1.2 درایو 6 پر

کد محصول ...545
160,000 ریال 54506 بکس کوتاه 1/2 درایو شش گوش 6mm
بکس بلند فشار قوی 3.4 درایو 6 پر

بکس بلند فشار قوی 3.4 درایو 6 پر

کد محصول ...465100
1,400,000 ریال 46510019 بکس بلند فشار قوی 3/4 درایو19mmبکس بلند فشار قوی 3.8 درایو 6 پر

بکس بلند فشار قوی 3.8 درایو 6 پر

کد محصول ...43563
300,000 ریال 4356308 بکس بلند فشار قوی 3/8 درایو 8


بکس ستاره ای کوتاه 1.2 درایو

بکس ستاره ای کوتاه 1.2 درایو

کد محصول ...546
280,000 ریال 54608 بکس ستاره ای کوتاه 1/2 درایو E8

بکس سنسور اکسیژن 22 میلیمتر

بکس سنسور اکسیژن 22 میلیمتر

کد محصول H6131222
990,000 ریال بکس سنسور اکسیژن 22 میلیمتر H6131222
بکس سنسور اکسیژن 22 میلیمتر 2 عددی

بکس سنسور اکسیژن 22 میلیمتر 2 عددی

کد محصول H61311
4,200,000 ریال بکس سنسور اکسیژن 22 میلیمتر 2 عددی H61311
بکس شمع 1/2درایو مگنتی 16 میلیمتری

بکس شمع 1/2درایو مگنتی 16 میلیمتری

کد محصول H61300416M
650,000 ریال بکس شمع 1/2درایو مگنتی 16 میلیمتری
بکس کوتاه 1اینچ درایو 12 پر

بکس کوتاه 1اینچ درایو 12 پر

کد محصول ...589
1,450,000 ریال 58935 بکس کوتاه 1 درایو 12 پر 35mm
بکس کوتاه 3.4 درایو 12 پر

بکس کوتاه 3.4 درایو 12 پر

کد محصول ...569
675,000 ریال 56919 بکس کوتاه 3/4 درایو 12 پر 19mm

بکس کوتاه 3.4 درایو 6 پر

بکس کوتاه 3.4 درایو 6 پر

کد محصول ...565
675,000 ریال 56519 بکس کوتاه 3/4 درایو 19mm
بکس کوتاه فشار قوی 1 درایو 6 پر

بکس کوتاه فشار قوی 1 درایو 6 پر

کد محصول ...485
1,370,000 ریال 48519 بکس کوتاه فشار قوی 1 درایو19mm

بکس کوتاه فشار قوی 1.1/2 درایو

بکس کوتاه فشار قوی 1.1/2 درایو

کد محصول ...4125