دریل ضربه ای تک سرعته مدل GSB 16 RE

دریل ضربه ای تک سرعته مدل GSB 16 RE

کد محصول GSB 16 RE
دریل ضربه ای تک سرعته GSB 16/16RE
دریل ضربه ای دو سرعته مدل GSB 21-2 RE

دریل ضربه ای دو سرعته مدل GSB 21-2 RE

کد محصول GSB 21-2 RE
دریل ضربه ای دو سرعته GSB 21-2 RE