ابزارمال ارائه دهنده ابزارآلات نجاری برقی، بادی و دستی 

وکیوم شیشه جفتی قابل تنظیم

وکیوم شیشه جفتی قابل تنظیم

کد محصول H63107
وکیوم شیشه جفتی قابل تنظیم H63107
6,800,000 ریال
بکس بادی 1/2 اینچ درایو هفتیری

بکس بادی 1/2 اینچ درایو هفتیری

کد محصول SP-1140EX
بکس 3.8 درایو هفتیری، 12 کیلوگرم
32,000,000 ریال
پيچ گوشتي بادی مستقيم  سوماک 1800 دور

پيچ گوشتي بادی مستقيم سوماک 1800 دور

کد محصول ST-4506
پيچ گوشتي مستقيم 8 نیوتن متر صنعتی
39,500,000 ریال
پيچ گوشتي بادی مستقيم  سوماک 800 دور

پيچ گوشتي بادی مستقيم سوماک 800 دور

کد محصول ST-4507
پيچ گوشتي بادی مستقيم 11 نیوتن متر صنعتی
41,000,000 ریال
پيچ گوشتي بادی مستقيم 3.5 کیلوگرم

پيچ گوشتي بادی مستقيم 3.5 کیلوگرم

کد محصول ST-4450
پيچ گوشتي مستقيم 3.5 کیلوگرم
14,000,000 ریال
پيچ گوشتي بادی مستقيم اس پی 1800 دور

پيچ گوشتي بادی مستقيم اس پی 1800 دور

کد محصول SP-1800
پیچگوشتی بادی مستقیم 15 نیوتن متر، 1800 دور
34,000,000 ریال
پيچ گوشتي بادی مستقيم کولت دار 3/5 کیلوگرم

پيچ گوشتي بادی مستقيم کولت دار 3/5 کیلوگرم

کد محصول ST-4450 A
پيچ گوشتي مستقيم کولت دار 3/5 کیلوگرم
14,500,000 ریال
پيچ گوشتي بادی هفتيري سوماک 800 دور

پيچ گوشتي بادی هفتيري سوماک 800 دور

کد محصول ST-4481
پيچ گوشتي بادی هفتيري 16-5 نیوتن متر 800 دور
12,000,000 ریال
پيچ گوشتي بادی هفتيري ضربه اي  اس پی

پيچ گوشتي بادی هفتيري ضربه اي اس پی

کد محصول SP-1826 H
پيچ گوشتي بادی هفتيري ضربه اي 16000 دور
26,500,000 ریال
پیچ گوشتی بادی هفتیری اس پی 2200 دور

پیچ گوشتی بادی هفتیری اس پی 2200 دور

کد محصول SP-1810
پیچ گوشتی هفتیری ،34 نیوتن متر، 2200دور
34,000,000 ریال
دریل 10 هفتیری  چپ و راست 2000 دور سوماک

دریل 10 هفتیری چپ و راست 2000 دور سوماک

کد محصول ST-M5010
دریل 10 هفتیری چپ و راست 1800 دور سوماک
9,500,000 ریال
دریل 13 چپ و راست 800 دور

دریل 13 چپ و راست 800 دور

کد محصول ST-M5012
دریل 13 چپ و راست 800 دور سوماک
12,600,000 ریال
دریل بادی 13 چپ و راست اس پی

دریل بادی 13 چپ و راست اس پی

کد محصول SP- 1527
دریل بادی 13 چپ و راست اس پی
35,000,000 ریال
فرز انگشتی بادی مستقیم 6 میلیمتر 23000 دور کوتاه ا

فرز انگشتی بادی مستقیم 6 میلیمتر 23000 دور کوتاه ا

کد محصول SP-1210
فرز انگشتی مستقیم 6 میلیمتر 23000 دور
21,000,000 ریال
فرز انگشتی بادی مستقیم 6میلیمتر 28000 دور اس پی

فرز انگشتی بادی مستقیم 6میلیمتر 28000 دور اس پی

کد محصول SP-1200
فرز انگشتی مستقیم 6میلیمتر 2800 دور
18,000,000 ریال
فرز انگشتی بادی مستقیم گلو بلند 25000 دور سوماک

فرز انگشتی بادی مستقیم گلو بلند 25000 دور سوماک

کد محصول ST-7733LM
فرز انگشتی مستقیم گلو بلند 6 میلیمتر،25000 دور
8,800,000 ریال
فرز انگشتی بادی مستقیم کولت 6 میلیمتر 14600 دور

فرز انگشتی بادی مستقیم کولت 6 میلیمتر 14600 دور

کد محصول ST-7433M
فرز انگشتی مستقیم کولت 6 میلیمتر،14600 دور
28,500,000 ریال
فرز انگشتی بادی مستقیم کولت 6 میلیمتر 24000 دور سو

فرز انگشتی بادی مستقیم کولت 6 میلیمتر 24000 دور سو

کد محصول ST-7432M
فرز انگشتی مستقیم کولت 6 میلیمتر،24000 دور
22,000,000 ریال
فرز انگشتی سر کج کولت 6 میلیمتر،15000 دور سوماک

فرز انگشتی سر کج کولت 6 میلیمتر،15000 دور سوماک

کد محصول ST-7435AM
فرز انگشتی سر کج کولت 6 میلیمتر،15000 دور
25,350,000 ریال
فرز انگشتی مستقیم 6 میلیمتر 23000 دور بلند اس پی

فرز انگشتی مستقیم 6 میلیمتر 23000 دور بلند اس پی

کد محصول SP-1220
فرز انگشتی مستقیم 6 میلیمتر 23000 دور
22,000,000 ریال