بکس بلند فشار قوی 3/4 درایو فورس

بکس بلند فشار قوی 3.4 درایو 6 پر

کد محصول
ازبرای دریافت قیمت تماس بگیرید.
بکس بلند فشار قوی 3/8 درایو فورس

بکس بلند فشار قوی 3.8 درایو 6 پر

کد محصول
ازبرای دریافت قیمت تماس بگیرید.
بکس ستاره ای کوتاه 1/2 درایو فورس

بکس ستاره ای کوتاه 1.2 درایو

کد محصول
ازبرای دریافت قیمت تماس بگیرید.
بکس شارژی  مدل GDS 18 V-Li بوش

بکس شارژی

کد محصول GDS 18 V-Li
برای دریافت قیمت تماس بگیرید.
بکس های E فوق بلند(150میلیمتر)6 عددی

بکس های E فوق بلند(150میلیمتر)6 عددی

کد محصول D222
برای دریافت قیمت تماس بگیرید.
بکس کوتاه 1 درایو 12 پر فورس

بکس کوتاه 1 درایو 12 پر

کد محصول
ازبرای دریافت قیمت تماس بگیرید.
بکس کوتاه 1/2 درایو 12پر فورس

بکس کوتاه 1.2 درایو 12پر

کد محصول
ازبرای دریافت قیمت تماس بگیرید.
بکس-کوتاه-شش-گوش FORCE

بکس کوتاه 1.2 درایو 6 پر

کد محصول
ازبرای دریافت قیمت تماس بگیرید.
بکس-کوتاه-سفید-12-پر FORCE

بکس کوتاه 3.4 درایو 12 پر

کد محصول
ازبرای دریافت قیمت تماس بگیرید.
بکس کوتاه 3/4 درایو  فورس

بکس کوتاه 3.4 درایو 6 پر

کد محصول
ازبرای دریافت قیمت تماس بگیرید.
بکس کوتاه فشار قوی 1.1/2 درایو

بکس کوتاه فشار قوی 1.1/2 درایو

کد محصول
از20,359,500 ریال
بکس کوتاه فشار قوی 1.2درایو فورس

بکس کوتاه فشار قوی 1.2درایو

کد محصول
ازبرای دریافت قیمت تماس بگیرید.
بکس کوتاه فشار قوی 3/4 درایو فورس

بکس کوتاه فشار قوی 3.4 درایو 6 پر

کد محصول
ازبرای دریافت قیمت تماس بگیرید.
بکس کوتاه فشار قوی 3.8 درایو فورس

بکس کوتاه فشار قوی 3.8 درایو

کد محصول
ازبرای دریافت قیمت تماس بگیرید.
بکس یک اینچ مستقیم SP

بکس یک اینچ مستقیم

کد محصول SP-5000 GE
170,100,000 ریال
بیت آلنی 10میلیمتر

بیت آلنی 10میلیمتر

کد محصول
ازبرای دریافت قیمت تماس بگیرید.
بیت تخت 1.4 اینچ درایو

بیت تخت 1.4 اینچ درایو

کد محصول
ازبرای دریافت قیمت تماس بگیرید.
 بیت چهارسو 1.4 اینچ درایو فورس

بیت چهارسو 1.4 اینچ درایو

کد محصول
ازبرای دریافت قیمت تماس بگیرید.
بیت دوطرف تخت 1/4درایو فورس

بیت دوطرف تخت 1.4 درایو

کد محصول
ازبرای دریافت قیمت تماس بگیرید.
بیت دوطرف چهارسو 1.4درایو فورس

بیت دوطرف چهارسو 1.4درایو

کد محصول
ازبرای دریافت قیمت تماس بگیرید.