پلوس کش کروم داناکو

پلوس کش کروم

کد محصول D9201
2,730,000 ریال
پلوس کروم 97 میلیمتر

پلوس کش کروم 97 میلیمتر

کد محصول H64302
5,618,000 ریال
پمپ تخلیه و تزریق دستی روغن ترمز هزبرن

پمپ تخلیه دستی روغن ترمز

کد محصول H6601
7,298,000 ریال
پولی کش دو شاخه  مینی هزبرن

پولی کش دو شاخه مینی

کد محصول H64421
1,659,000 ریال
پولی کش دوشاخه ناخنی

پولی کش دوشاخه ناخنی

کد محصول H64423
6,983,000 ریال
پولی کش دو شاخه کشویی ناخنی

پولی کش دوشاخه کشویی ناخنی

کد محصول H64422
2,888,000 ریال
پولی کش سه شاخه مینی 40 میلیمتر هزبرن

پولی کش سه شاخه مینی 40 میلیمتر

کد محصول H64431
2,835,000 ریال
پولی کش سه شاخه مینی 80 میلیمتر

پولی کش سه شاخه مینی 80 میلیمتر H64432

کد محصول H64432
3,098,000 ریال
پولی کش و کنس درآور همراه با ضربه زن

پولی کش و کنس درآور همراه با ضربه زن

کد محصول D04J1011
8,579,000 ریال
پولیش مدل SA7000C ماکیتاMAKITA

پولیش برقی

کد محصول SA7000C
برای دریافت قیمت تماس بگیرید.
پولیش بادی 7 اینچ سوماک

پولیش 7 اینچ 2000 دور

کد محصول ST-7770
16,800,000 ریال
پيچ گوشتي بادی مستقيم 3.5 کیلوگرم

پيچ گوشتي بادی مستقيم 3.5 کیلوگرم

کد محصول ST-4450
11,550,000 ریال
پيچ گوشتي بادی هفتيري 16-5 نیوتن متر

پيچ گوشتي بادی هفتيري 16-5 نیوتن متر

کد محصول ST-4481
12,600,000 ریال
پکینگ کش 3 عددی

پکینگ کش 3 عددی

کد محصول H61603
1,733,000 ریال