ابزارمال ارائه دهنده متنوع ترین ابزارآلات گاراژی و تعمیرگاهی

بکس کوتاه فشار قوی 1.1/2 درایو

بکس کوتاه فشار قوی 1.1/2 درایو

کد محصول ...4125
بکس کوتاه فشار قوی 1.1/2 درایو41mm 412541بکس کوتاه فشار قوی 1.2درایو

بکس کوتاه فشار قوی 1.2درایو

کد محصول ...445
بکس کوتاه فشار قوی 1/2درایو 8 میلیمتر 44508
280,000 ریال

بکس کوتاه فشار قوی 3.4 درایو 6 پر

بکس کوتاه فشار قوی 3.4 درایو 6 پر

کد محصول ...465
46517 بکس کوتاه فشار قوی 3/4 درایو 17mm
770,000 ریال


بکس کوتاه فشار قوی 3.8 درایو

بکس کوتاه فشار قوی 3.8 درایو

کد محصول ...435
بکس کوتاه فشار قوی 3/8 درایو 6mm 43506
160,000 ریال
بکس یک اینچ مستقیم

بکس یک اینچ مستقیم

کد محصول SP-5000 GE
بکس یک اینچ مستقیم، SP-5000 GE
162,000,000 ریال
بیت آلنی 10میلیمتر

بیت آلنی 10میلیمتر

کد محصول ...174
1743004 بیت آلنی 10میلیمتر 4
76,000 ریال


بیت تخت 1.4 اینچ درایو

بیت تخت 1.4 اینچ درایو

کد محصول ....123
12325055 بیت تخت 1.4 اینچ درایو 5.5
49,000 ریال
بیت چهارسو 1.4 اینچ درایو

بیت چهارسو 1.4 اینچ درایو

کد محصول ....121
121501 بیت چهارسو 1.4 اینچ درایو
73,000 ریال


بیت دوطرف تخت 1.4 درایو

بیت دوطرف تخت 1.4 درایو

کد محصول ....123D0
بیت دوطرف تخت 1/4درایو4*3میلی متر 123D0304
240,000 ریال

بیت دوطرف چهارسو 1.4درایو

بیت دوطرف چهارسو 1.4درایو

کد محصول ...121D
بیت دوطرف چهارسو 1/4درایوPH.1*PH.2 121D12
240,000 ریال

بیت دوطرف چهارسو 1.4درایو

بیت دوطرف چهارسو 1.4درایو

کد محصول ...2101
2101 بیت دوطرف چهارسو 1/4درایو PH2
846,000 ریال

بیت ستاره ای 10 میلیمتر

بیت ستاره ای 10 میلیمتر

کد محصول ...176
1763010 بیت ستاره ای 10 میلیمتر کوتاه T10
76,000 ریال


بیت های هزار خار 21 عددی

بیت های هزار خار 21 عددی

کد محصول D274M
بیت های هزار خار 21 عددی
4,500,000 ریال
بیت هزار خاری 10 میلیمتر

بیت هزار خاری 10 میلیمتر

کد محصول ...178
1783005 بیت هزار خاری10 میلیمترM5
85,000 ریال

پرچ کن بادی

پرچ کن بادی

کد محصول ST-6615
پرچ کن بادی 4/8-2/4 میلیمتر
14,000,000 ریال
پرچ کن بادی 6/3- 3/2 میلیمتر صنعتی

پرچ کن بادی 6/3- 3/2 میلیمتر صنعتی

کد محصول ST-66154
پرچ کن بادی 6/3- 3/2 میلیمتر سوماک
33,000,000 ریال
پرچ کن بادی 7-4 میلیمتر صنعتی

پرچ کن بادی 7-4 میلیمتر صنعتی

کد محصول ST-6618
پرچ کن بادی 4-7 میلیمتر صنعتی
99,000,000 ریال
پلوس کش فشار قوی 114 میلیمتر

پلوس کش فشار قوی 114 میلیمتر

کد محصول H64303
پلوس کش فشار قوی 114 میلیمتر H64303
6,750,000 ریال
پلوس کش کروم

پلوس کش کروم

کد محصول D9201
پلوس کش کروم
3,200,000 ریال
پلوس کش کروم 97 میلیمتر

پلوس کش کروم 97 میلیمتر

کد محصول H64302
پلوس کروم 97 میلیمتر H64302
5,650,000 ریال