نمایش 1–12 از 34 نتیجه

ترکمتر تقه ای ساده 1/4 درایو 25-5 نیوتن متر فورس

ترکمتر تقه ای ساده 3/8 درایو 25-5 نیوتن متر فورس

ترکمتر تقه ای ساده 3/8 درایو 110-19 نیوتن متر فورس

2,550,000 تومان

ترکمتر تقه ای ساده 1/2 اینچ درایو 210-42 نیوتن متر فورس

2,790,000 تومان

ترکمتر تقه ای ساده 1/2 اینچ درایو 350-70 نیوتن متر فورس

4,550,000 تومان

ترکمتر تقه ای ساده 3/4 درایو 700-140 نیوتن متر فورس

18,700,000 تومان

ترکمتر تقه ای ساده 3/4 درایو 980-140 نیوتن متر فورس

23,900,000 تومان

ترکمتر تقه ای ساده 1 اینچ درایو 980-140 نیوتن متر فورس

24,200,000 تومان

ترکمتر تقه ای قفل دار 3/8 درایو 110-19 نیوتن متر فورس

3,200,000 تومان

ترکمتر تقه ای قفل دار 1/4 درایو 25-5 نیوتن متر فورس

3,180,000 تومان

ترکمتر تقه ای قفل دار 3/8 درایو 30-6 نیوتن متر فورس

3,200,000 تومان

ترکمتر تقه ای قفل دار 3/8 درایو 80-15 نیوتن متر فورس