محصولات جدید ابزار مال
سیم لخت کن فشار قوی

سیم لخت کن فشار قوی

کد محصول 6805
4,900,000 ریال سیم لخت کن فشار قوی 6805
جعبه بکس 1.2 3.8 1.4 اینچ + ابزار عمومی

جعبه بکس 1.2 3.8 1.4 اینچ + ابزار عمومی

کد محصول 41421
46,850,000 ریال جعبه بکس 1.2 3.8 1.4 اینچ + ابزار عمومی 41421
ترکمتر تقه ای سری BA

ترکمتر تقه ای سری BA

کد محصول ...H701
4,900,000 ریال ترکمتر سری BA،درایو "3/8 - 25-5 نیوتن متر 7013025پولی کش و کنس درآور همراه با ضربه زن

پولی کش و کنس درآور همراه با ضربه زن

کد محصول D04J1011
8,800,000 ریال پولی کش و کنس درآور همراه با ضربه زن
ست جعبه پیچگوشتی ضربه خور تخت و چهارسو 10 عددی

ست جعبه پیچگوشتی ضربه خور تخت و چهارسو 10 عددی

کد محصول H1249010H
5,250,000 ریال پیچگوشتی ضربه خور تخت و چهارسو 10 عددی H1249010H
پولی کش هیدرولیک 10 تن

پولی کش هیدرولیک 10 تن

کد محصول D910
41,000,000 ریال پولی کش هیدرولیک 10 تن
جعبه تگرگ کش صافکاری

جعبه تگرگ کش صافکاری

کد محصول U7200
24,750,000 ریال جعبه تگرگ کش صافکاری
کمپرس سنج موتورهای  بنزینی

کمپرس سنج موتورهای بنزینی

کد محصول D0410
2,480,000 ریال کمپرس سنج موتورهای بنزینی D0410
آچار یکسر تخت یکسر رینگ جغجغه ای باز

آچار یکسر تخت یکسر رینگ جغجغه ای باز

کد محصول ...D55
1,650,000 ریال یکسر تخت یکسر رینگ جغجغه ای باز 10 میلیمتر
محصولات پر فروش ابزار مال
آچار فرانسه

آچار فرانسه

کد محصول ...649
1,900,000 ریال آچار فرانسه 6 اینچ 649150


انبر قفلی

انبر قفلی

کد محصول ...614
1,440,000 ریال انبر قفلی 5اینچ 614125


پیچ گوشتی تخت

پیچ گوشتی تخت

کد محصول ...7130
345,000 ریال پیچ گوشتی تخت 71303

جعبه انبر های مینی 8 عددی

جعبه انبر های مینی 8 عددی

کد محصول 50814
11,620,000 ریال جعبه انبر های مینی 50814
آچار بکس کوتاه 1.2 درایو 6 پر

آچار بکس کوتاه 1.2 درایو 6 پر

کد محصول ...545
172,000 ریال 54506 بکس کوتاه 1/2 درایو شش گوش 6mm
جعبه بیت کوتاه و بلند 1.2 و 3.8 اینچ درایو

جعبه بیت کوتاه و بلند 1.2 و 3.8 اینچ درایو

کد محصول 4401
5,380,000 ریال جعبه بیت های کوتاه و بلند 1.2 و 3.8 اینچ درایو
انبر دست

انبر دست

کد محصول ...H5110
850,000 ریال انبر دست 7 اینچ H51107

گیره صافکاری 5 تن مستقیم و 3 تن عمودی

گیره صافکاری 5 تن مستقیم و 3 تن عمودی

کد محصول H63002
6,800,000 ریال گیره صافکاری 5 تن مستقیم و 3 تن عمودی H63002
سوپاپ جمع کن درجا

سوپاپ جمع کن درجا

کد محصول H61131
3,450,000 ریال سوپاپ جمع کن درجا H61131
جعبه بکس 1.2اینچ درایو، 24 عددی

جعبه بکس 1.2اینچ درایو، 24 عددی

کد محصول H1124524
9,850,000 ریال جعبه بکس 1.2اینچ درایو، 24 عددی H1124524
جعبه چکش های مینی صافکاری

جعبه چکش های مینی صافکاری

کد محصول 911M1
5,740,000 ریال جعبه چکش های مینی صافکاری 911M1