ابزارهای اندازه گیری دقیق, ترکمتر

گشتاور چیست؟

گشتاور چیست؟

گشتاور چیست؟

گشتاور نیرویی است که جسم را حول یک محور می چرخاند. یا به عبارت دقیق تر عبارت است از میزان مشخصی از نیروی خطی که در فاصله معینی از محور چرخش به جسم وارد شده و باعث حرکت دورانی جسم می شود.

گشتاور

واحد اندازه گیری گشتاور:

از حدود دوران صنعتی شدن در کشورهای مختلف برای هر کمیت، واحد قراردادی را معین نموده اند. مثلا برای طول، واحد متر یا اینچ برای جرم (وزن) واحد نیوتن یا پوند و ….

واحدهای اندازه گیری گشتاور

برای اندازه گیری گشتاور نیز این واحدها بر مبنای استانداردهای قراردادی، متفاوت خواهد بود. از آنجایی که حاصلضرب اندازه نیرو و طول بازوی اعمال نیرو، اندازه گشتاور خواهد بود، واحد اندازه گیری گشتاور با واحد اندازه گیری نیرو در واحد اندازه گیری طول برابر است.

گشتاور =  اندازه نیرو X طول بازو

نیوتن متر = نیوتن X متر

اینچ پوند = پوند X اینچ

تمامی واحدهای گشتاور قابل تبدیل به هم هستند: مثلا 100 نیوتن متر معادل 885 اینچ پوند یا 5/73 فوت پوند می باشد. در ایران واحدهای مرسوم اندازه گیری از سیستم SI  تبعیت می کند و اکثر ابزارالات و قطعات دستگاه ها بر مبنای همین سیستم طراحی یا ساخته می شوند، هر چند در موارد خاص، واحد های دیگر هم استفاده می شود

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *