پولیشر برقی مدلDP-7000V برند KEYANG

6,200,000 تومان

دریل برقی 6.5 مدلPD-6KB برندKEYANG

1,640,000 تومان

دریل برقی 13 مدل DMV-13KM برند KEYANG

2,960,000 تومان

دریل برقی مدل DMV-13MA برندKEYANG

3,560,000 تومان

فرز آهنگری مدلDG-180-22 برند KEYANG

5,470,000 تومان

فرز سنگبری مدلDG-230FB برندKEYANG

5,720,000 تومان

بتن کن مدلRHD-263 برندKEYANG

6,180,000 تومان

بتن کن مدل PHD-40M برند KEYANG

19,650,000 تومان

دریل برقی 10 مدل PDS2-10 برند KEYANG

2,830,000 تومان

بکس برقی مدل PIW-13 برند KEYANG

11,550,000 تومان

دستگاه اره گردبر مدل CS-7CB برند KEYANG

5,600,000 تومان

پیچ بند خشابی مدل ASD-5KM برند KEYANG

8,550,000 تومان