نمایش 1–12 از 62 نتیجه

ترکمتر حرفه ای 3/4 درایو قفل دار 550-100 نیوتن متر سری KF هزبرن

12,500,000 تومان

ترکمتر تقه ای 1/4 درایو 25-5 نیوتن متر سری BA هزبرن

1,100,000 تومان

ترکمتر تقه ای 3/8 درایو 25-5 نیوتن متر سری BA هزبرن

1,150,000 تومان

ترکمتر تقه ای 3/8 درایو 110-10 نیوتن متر سری BA هزبرن

1,200,000 تومان

ترکمتر تقه ای 1/2 درایو 110-10 نیوتن متر سری BA هزبرن

1,250,000 تومان

ترکمتر تقه ای 1/2 درایو 210-28 نیوتن متر سری BA هزبرن

1,370,000 تومان

ترکمتر تقه ای 1/2 درایو 350-50 نیوتن متر سری BA هزبرن

2,050,000 تومان

ترکمتر تقه ای 1/2 درایو 11-2/5 نیوتن متر سری FD هزبرن

ترکمتر تقه ای 3/8 درایو 33-5 نیوتن متر سری FD هزبرن

2,750,000 تومان

ترکمتر تقه ای 1/2 درایو 68-12 نیوتن متر سری FD هزبرن

2,980,000 تومان

ترکمتر تقه ای 1/2 درایو 35-25 نیوتن متر سری FD هزبرن

3,050,000 تومان

ترکمتر تقه ای 1/2 درایو 225-50 نیوتن متر سری FD هزبرن

3,350,000 تومان