فروشگاه اینترنتی ابزارمال ارائه دهنده انواع پیچگوشتی بادی هفتیری و مستقیم

پيچ گوشتي بادی مستقيم  سوماک 1800 دور

پيچ گوشتي بادی مستقيم سوماک 1800 دور

کد محصول ST-4506
پيچ گوشتي مستقيم 8 نیوتن متر صنعتی
65,000,000 ریال
پيچ گوشتي بادی مستقيم  سوماک 800 دور

پيچ گوشتي بادی مستقيم سوماک 800 دور

کد محصول ST-4507
ناموجود
ناموجود
پيچ گوشتي بادی مستقيم 3.5 کیلوگرم

پيچ گوشتي بادی مستقيم 3.5 کیلوگرم

کد محصول ST-4450
پيچ گوشتي مستقيم 3.5 کیلوگرم
17,600,000 ریال
پيچ گوشتي بادی مستقيم اس پی 1800 دور

پيچ گوشتي بادی مستقيم اس پی 1800 دور

کد محصول SP-1800
پیچگوشتی بادی مستقیم 15 نیوتن متر، 1800 دور
55,000,000 ریال
پيچ گوشتي بادی مستقيم دو چکشه سوماک

پيچ گوشتي بادی مستقيم دو چکشه سوماک

کد محصول ST-4460A
ناموجود
ناموجود
پيچ گوشتي بادی مستقيم کولت دار 3/5 کیلوگرم

پيچ گوشتي بادی مستقيم کولت دار 3/5 کیلوگرم

کد محصول ST-4450 A
پيچ گوشتي مستقيم کولت دار 3/5 کیلوگرم
18,600,000 ریال
پيچ گوشتي بادی هفتيري سوماک 800 دور

پيچ گوشتي بادی هفتيري سوماک 800 دور

کد محصول ST-4481
پيچ گوشتي بادی هفتيري 16-5 نیوتن متر 800 دور
19,500,000 ریال
پيچ گوشتي بادی هفتيري ضربه اي  اس پی

پيچ گوشتي بادی هفتيري ضربه اي اس پی

کد محصول SP-1826 H
پيچ گوشتي بادی هفتيري ضربه اي 16000 دور
50,000,000 ریال
پیچ گوشتی بادی هفتیری اس پی 2200 دور

پیچ گوشتی بادی هفتیری اس پی 2200 دور

کد محصول SP-1810
پیچ گوشتی هفتیری ،34 نیوتن متر، 2200دور
64,000,000 ریال
پیچ گوشتی بادی هفتیری سوماک 2000 دور

پیچ گوشتی بادی هفتیری سوماک 2000 دور

کد محصول ST-M5020
پیچ گوشتی هفتیری 2000 دور 125 نیوتن متر
18,500,000 ریال