فروشگاه اینترنتی ابزارمال ارائه دهنده انواع پیچگوشتی بادی هفتیری و مستقیم

پيچ گوشتي بادی مستقيم 8 نیوتن متر صنعتی

پيچ گوشتي بادی مستقيم سوماک 1800 دور

کد محصول ST-4506
37,000,000 ریال
پيچ گوشتي بادی مستقيم 11 نیوتن متر صنعتی

پيچ گوشتي بادی مستقيم سوماک 800 دور

کد محصول ST-4507
41,000,000 ریال
پيچ گوشتي بادی مستقيم 3.5 کیلوگرم

پيچ گوشتي بادی مستقيم 3.5 کیلوگرم

کد محصول ST-4450
11,000,000 ریال
پیچ گوشتی بادی مستقیم SP

پيچ گوشتي بادی مستقيم اس پی 1800 دور

کد محصول SP-1800
34,000,000 ریال
پیچ گوشتی بادی

پيچ گوشتي بادی مستقيم دو چکشه سوماک

کد محصول ST-4460A
12,000,000 ریال
پيچ گوشتي بادی هفتيري 16-5 نیوتن متر

پيچ گوشتي بادی هفتيري سوماک 800 دور

کد محصول ST-4481
12,000,000 ریال
پيچ گوشتي بادی هفتيري ضربه اي اس پی

پيچ گوشتي بادی هفتيري ضربه اي اس پی

کد محصول SP-1826 H
26,500,000 ریال
پیچ گوشتی بادی  اس پی ژاپن

پیچ گوشتی بادی هفتیری اس پی 2200 دور

کد محصول SP-1810
34,000,000 ریال
پیچگوشتی هفتیری  سوماک

پیچ گوشتی بادی هفتیری سوماک 2000 دور

کد محصول ST-M5020
11,000,000 ریال