فروش اینترنتی انواع آچار ستاره ای L و T شکل به صورت تک و سری با بهترین کیفیت و قیمت

آچار ستاره ای L

آچار ستاره ای L

کد محصول ...766
آچار ستاره ای 76606
140,000 ریال
آچار ستاره ای T شکل بلند

آچار ستاره ای T شکل بلند

کد محصول ...726
آچار ستاره ای T شکل بلند T20

آچار ستاره ای بلند 6 عددی

آچار ستاره ای بلند 6 عددی

کد محصول 50621L
50621L آچار ستاره ای بلند 6 عددی T6-T15
1,200,000 ریال
آچار ستاره ای بلند 9 عددی

آچار ستاره ای بلند 9 عددی

کد محصول 5098L
آچار ستاره ای بلند 9 عددی
2,060,000 ریال
آچار ستاره ای بلند سر گرد 9 عددی

آچار ستاره ای بلند سر گرد 9 عددی

کد محصول 5098LB
5098LB آچار ستاره ای بلند سر گرد 9 عددی T10-T20
4,160,000 ریال
آچار ستاره ای پنج پر سوراخ دار

آچار ستاره ای پنج پر سوراخ دار

کد محصول ...76F
76F20 آچار ستاره ای پنج پر سوراخ دار T20
330,000 ریال

آچار ستاره ای پنج پر سوراخ دار 9 عددی

آچار ستاره ای پنج پر سوراخ دار 9 عددی

کد محصول 50913
آچار ستاره ای پنج پر سوراخ دار 9 عددی
2,630,000 ریال
آچار ستاره ای دو طرفه L شکل

آچار ستاره ای دو طرفه L شکل

کد محصول 766...G
76610G آچار ستاره ای دو طرفه 10L
464,000 ریال

آچار ستاره ای سوراخ دار L

آچار ستاره ای سوراخ دار L

کد محصول 767...KG
آچار ستاره ای سوراخ دار 10L 76710KG
230,000 ریالآچار ستاره ای فوق بلند 9 عددی

آچار ستاره ای فوق بلند 9 عددی

کد محصول 5098XL
آچار ستاره ای فوق بلند 9 عددی
2,230,000 ریال
آچار ستاره ای کوتاه 9 عددی

آچار ستاره ای کوتاه 9 عددی

کد محصول 5098
آچار ستاره ای کوتاه 9 عددی
1,760,000 ریال
تورکس بکسی فوق بلند 1.2 درایو T52

تورکس بکسی فوق بلند 1.2 درایو T52

کد محصول D4T52
تورکس بکسی فوق بلند 1/2 درایو T52
1,150,000 ریال
جعبه بکس و تورکس بکسی 1.2 اینچ درایو

جعبه بکس و تورکس بکسی 1.2 اینچ درایو

کد محصول 4171
جعبه بکس و تو رکس بکسی 1.2 اینچ درایو 4171
7,370,000 ریال
ست آچار ستاره ای 6 عددی

ست آچار ستاره ای 6 عددی

کد محصول 5063
5063 ست آچار ستاره ای 6 عددی T40-T60
1,350,000 ریال
سری آچار ستاره ای 7L عددی

سری آچار ستاره ای 7L عددی

کد محصول 5071
سری آچار ستاره ای 7L عددی 5071
1,150,000 ریال
سری آچار ستاره ای بلند 9 عددی

سری آچار ستاره ای بلند 9 عددی

کد محصول 5099L
سری آچار ستاره ای بلند L شکل 9 عددی - 5099L
سری آچار ستاره ای چاقویی 8 عددی 5087

سری آچار ستاره ای چاقویی 8 عددی 5087

کد محصول ...5087
5083F سری آچار ستاره ای چاقویی 8 عددیT9-T40
1,240,000 ریال

سری آچار ستاره ای چاقویی 8 عددی

سری آچار ستاره ای چاقویی 8 عددی

کد محصول ...5083
سری آچار ستاره ای چاقویی 8 عددی 5083F
1,240,000 ریال

سری آچار ستاره ای سوراخ دار L شکل

سری آچار ستاره ای سوراخ دار L شکل

کد محصول 5092
5092 آچار ستاره ای سوراخ دار L شکل T10H-T50H
2,480,000 ریال
سری تورکس بکسی فشار قوی 1/2 درایو

سری تورکس بکسی فشار قوی 1/2 درایو

کد محصول 4078
سری تورکس بکسی فشار قوی 1/2 درایو 4078
5,100,000 ریال