فروش اینترنتی انواع دسته بکس های جغجغه ای، کشویی و ال شکل، تی، لقلقه ای، پیچ گوشتی های بکس گیر و... با اندازه درایوهای متفاوت.

دسته بکس L  شکل

دسته بکس L شکل

کد محصول ...815
دسته بکس L شکل 8154260
940,000 ریالدسته بکس T شکل

دسته بکس T شکل

کد محصول 819…T
دسته بکس T شکل 8194T
780,000 ریال
دسته بکس هندلی

دسته بکس هندلی

کد محصول 8154410A
دسته بکس هندلی 8154410A
2,010,000 ریال
دسته بکس کشوئی

دسته بکس کشوئی

کد محصول ...803
دسته بکس کشوئی 8032115
310,000 ریال


دسته بکس جغجغه ای 24 دنده

دسته بکس جغجغه ای 24 دنده

کد محصول ...802
دسته بکس جغجغه ای 24 دنده 80222
1,840,000 ریال

دسته بکس جغجغه ای 24 دنده عاج دار

دسته بکس جغجغه ای 24 دنده عاج دار

کد محصول ...802
دسته بکس جغجغه ای 24 دنده عاج دار 80224
1,780,000 ریال


دسته بکس لقلقه ای

دسته بکس لقلقه ای

کد محصول ...801
دسته بکس لقلقه ای 8012140
724,000 ریال

دسته بکس جغجغه ای T شکل 48 دنده

دسته بکس جغجغه ای T شکل 48 دنده

کد محصول 802220
دسته بکس جغجغه ای T شکل 48 دنده 802220
2,340,000 ریال
دسته بکس جغجغه ای داناکو

دسته بکس جغجغه ای داناکو

کد محصول ...D30
دسته بکس جغجغه ای درایو " 1/4 مدل D302150
850,000 ریال