فروش اینترنتی انواع دسته بکس های جغجغه ای، کشویی و ال شکل، تی، لقلقه ای، پیچ گوشتی های بکس گیر و... با اندازه درایوهای متفاوت.

دسته بکس T شکل

دسته بکس T شکل

کد محصول 819…T
ناموجود
ناموجود
دسته بکس کشوئی

دسته بکس کشوئی

کد محصول ...803
دسته بکس کشوئی 8032115


دسته بکس جغجغه ای 24 دنده

دسته بکس جغجغه ای 24 دنده

کد محصول ...802
دسته بکس جغجغه ای 24 دنده 80222

دسته بکس جغجغه ای 24 دنده عاج دار

دسته بکس جغجغه ای 24 دنده عاج دار

کد محصول ...802
دسته بکس جغجغه ای 24 دنده عاج دار 80224


دسته بکس لقلقه ای

دسته بکس لقلقه ای

کد محصول ...801
دسته بکس لقلقه ای 8012140

دسته بکس جغجغه ای داناکو

دسته بکس جغجغه ای داناکو

کد محصول ...D30
دسته بکس جغجغه ای درایو " 1/4 مدل D302150


جعبه دسته بکس جغجغه، بیت خور ، سر تاشو و ترکمتر

جعبه دسته بکس جغجغه، بیت خور ، سر تاشو و ترکمتر

کد محصول 2045
جعبه دسته بکس جغجغه، بیت خور سر تاشو، ترکمتر 1/4 د